English | Deutsch | Telefonkönyv | Szálláshelyek | ETR | CooSpace | Webmail
Bejelentkezés
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Küszöbön az egyetemi fejlesztések

szerzõ: Aknai Péter | 2009. április 21. 19:18:32

Az egyetem és a város szempontjából egyaránt jelentős eredményekről számolt be Dr. Gábriel Róbert a Pécsi Tudományegyetem rektora 2009. április 21-én. A sajtótájékoztatón prezentációt tartott az egyetem tudományos potenciálját fejlesztő projektekről Dr. Sümegi Balázs a PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet igazgatója, Dr. Melegh Béla PTE ÁOK Kar Orvosi Genetikai Intézetének igazgatója, Dr. Brunner Péter az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ főigazgatója valamint Czibók Balázs projektvezető.

A sajtótájékoztatón három témáról esett szó: a Science, Please! projektről, a TÁMOP 4.2.2. Innovatív Kutatói Team pályázat eredményéről valamint a Ritka Betegségek Nemzeti Koordináló Kutatócsoportjának létrehozásáról.

A Science Building korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új természettudományos kutatóintézmény, amely a kutatóegyetemi rangot megcélzó PTE zászlóshajója. Együttműködik vállalatokkal, és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire.

Gábriel Róbert és Brunner Péter

A PTE Science Building - egyébként a Dél-Dunántúli Régió életében évtizedes hiányt pótló - kutatóközpont a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és a környezetipar köré koncentrálva, az emberi élet fenntarthatóságát kutatás-fejlesztési tevékenységgel szolgálja az ezirányú K+F tevékenységet; magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít az itt elhelyezést nyerő kutatócsoportok részére. A SB három tématerületben koncentrálja a kutatási irányokat és a kapcsolódó oktatást: a Biotudományi- Környezettudományi- valamint az Információtechnológiai Központban.

PTE Science Building

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött Támogatási Szerződés megkötésével lezárult a projekt előkészítő szakasza. Ehhez kapcsolódóan a héten írják ki az épület kivitelezési közbeszerzési ajánlatát és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés és menedzsment eljárás ajánlat tétele is ekkor történik. A Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat várhatóan május végéig befejezi a Science Building területének régészeti feltárását is. Sümegi Balázs szerint a SB épületegyüttese 2010 október-november táján elkészülhet.

Czibók Balázs, Sümegi Balázs, Gábriel Róbert, Brunner Péter , Melegh Béla

A Science, Please! Innovatív Kutatói Team létrehozására az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő tájékoztatása alapján az egyetem részére 600 millió Ft támogatást ítéltek meg.

Az Innovatív Kutatói Teamek (IKT) projekt transznacionális együttműködések keretében nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációját segíti elő. Előtérbe kerül a kutatói utánpótlás kinevelése, fiatal kutatók bevonása a nemzetközi kutatási projektekbe.

Míg a SB projekt a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisának fejlesztéséhez elsősorban a szervezeti keretek, valamint a kutatási infrastruktúra fejlesztésével, biztosításával járul hozzá, az IKT projekt magának a kutatási tevékenységnek a fokozását segíti elő.

A SB és IKT projektek együttesen szolgálják azt a célt, mely szerint: az egyetemi tudásbázisok versenyképes K+F+I potenciállal rendelkeznek, a gazdaság, főként a helyi vállalkozások szereplőivel, valamint nemzetközi kutatási hálózatok, projektek keretében történő együttműködés eredményeként. Az innovációs láncba történő bekapcsolódás alapfeltétele a versenyképes K+F teljesítmény, amely csak a gazdasági szféra szereplőivel való együttműködésben képzelhető el, minél inkább nagy, nemzetközi kutatási projektek keretében.

Gábriel Róbert, Brunner Péter , Melegh Béla

ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központja és a PTE Orvosi Genetikai Intézete között létrejött megállapodás keretén belül megalakul a Ritka Betegségek Nemzeti Koordináló Kutatócsoportja. A kutatócsoport a ritka betegségek jelentette komplex feladatok ellátásának problémakörében működik közre.

A Kutatócsoport feladata lesz többek között a klinikai irányelvek összeállítása, a ritka betegségek hazai kutatásának koordinációja, de segíti a nemzetközi együttműködést és kezdeményezi a ritka betegségekkel kapcsolatos különböző szintű képzéseket is, amelynek köszönhetően a ritka betegségekben szenvedő betegek az eddigieknél jobb és hatékonyabb ellátást kaphatnak.

„Ezzel az aláírással új fejezet kezdődik a klinika életében, remélhetőleg a betegek minél nagyobb megelégedésére" ­- tette hozzá Brunner Péter.

Címkék: sciencebuildingkutatóiinnovatívteamritkabetegségeknemzetikoordinálókutatócsoport
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni