Bejelentkezés

„Erős Gyula Díj” pályázat

szerzõ: PTE | 2013. április 04. 09:47:21

Az Erős Gyula Alapítvány 2013 évre ismét - 15. alkalommal - meghirdeti az Erdős Gyula díjat. Pályázni kifejezetten erre a célra készült tanulmánnyal, vagy már elkészült tudományos művel egyaránt lehet.

Az Erős Gyula Alapítvány 2013 évre ismét - 15. alkalommal - meghirdeti az Erdős Gyula díjat, a díj az Erős Gyula Alapítvány Kuratóriumának 2012. december 17-i döntése alapján kerül kiírásra. A díjra a kiírási feltételeknek megfelelő tanulmány benyújtásával lehet pályázni. Pályázatot a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező Bsc, Msc, illetve PhD képzésében résztvevő hallgatói egyaránt benyújthatnak.

Pályázni kifejezetten erre a célra készült tanulmánnyal, vagy már elkészült tudományos művel (pl. TDK dolgozat, diplomamunka, PhD tézisek, stb.) egyaránt lehet. Többszerzős pályamű is benyújtható. A pályázók az alábbi témakörhöz  kapcsolódóan  választhatják  ki a pályázatukat  képező dolgozatuk témáját: "Hogyan változott a hitelezés szerepe a gazdasági folyamatokban a 2008-as válság hatására?" A témakörön belül javasolt tématerületek - amelyeken kívül azonban más résztémák is választhatóak - a következők:

 • A hitelezés, gazdasági növekedés és a beruházási folyamatok összefüggései a válság előtt és a válság után
 • A hitelezés szerepének változásai a világgazdaság egyes térségeiben
 • A hitelezés szerepének változásai a magyar gazdaságban nemzetközi összehasonlításban
 • A bankrendszer helyzete változásainak hatása a hitelezési folyamatokra
 • A monetáris politika szerepe a hitelezési folyamatokra

(Az egyes témakörön belül a konkrét témát a pályázók önállóan választhatják meg.)

Az Erős Gyula díj 2012. évi (2013-ben benyújtott és elbírált) nyerteseinek első három helyezettje részesül díjazásban. A díjak euróban kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint:

 • 1. hely: 1000 EUR
 • 2. hely: 600EUR
 • 3. hely: 400 EUR

A pályázatok beadási határideje2013. április 30.

A díjak odaítéléséről a bírálatok alapján az Alapítvány Kuratóriuma független bírálók véleményének figyelembe vétele alapján dönt.

Pályázati feltételek:

 • 1. magyar állampolgárság
 • 2. a felsőoktatási nappali tagozatos Bsc, Msc, vagy PhD képzésben való részvételt (nappali tagozatos jogviszonyt) igazoló okmány leadása
 • 3. a pályaműnek  tartalmi,  szerkezeti  és  formai  vonatkozásokban  meg  kell  felelnie  a tudományos közleményekkel szemben támasztott követelményeknek
 • 4. alaki  követelmény,  illetve  a  pályamű  leadása:  szerkesztett formában, két példányban, illetve elektronikus adathordozón
 • 5. kapcsolatfelvétel céljából a pályázó elérhetőségei: név,  értesítési  cím, telefonszám, e-mail-cím

Pályázati kiírás ezen a linken!

Címkék: pályázatdíjgyulaerős
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni