Bejelentkezés

Új akadémikusok a PTE-n (VIDEÓ)

szerzõ: PTE UnivTV / Szín Marianna | 2013. június 24. 08:32:00

A Magyar Tudományos Akadémiának a 2013. évi tagválasztást követően huszonhat kiemelkedő elismertségű kutató - köztük a PTE négy oktatója - lett az Akadémia levelező, ill. külső tagja a közgyűlésen megtartott szavazás eredményeként. Az kinevezés apropóján készült portré-videóink az alábbiakban találhatók.

Az MTA új rendes tagjai

Korinek László a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Tanszékének egyetemi tanára, a Belügyi Szemle főszerkesztője. A korszerű magyar empirikus kriminológiai kutatások kiemelkedő szaktudósát 2007-ben választották az MTA levelező tagjává. Nevéhez fűződik az első hazai latens bűnözési kutatás, valamint az áldozattá válás főbb szociálpszichológiai összefüggéseinek a tisztázása. Szintén ő dolgozta fel magyar nyelven a kriminológia elmélettörténetét.

Dóczi Tamás PéterDóczi Tamás Péter a PTE Idegsebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára. Az idegsebész professzort 2007-ben választották az MTA levelező tagjává. Elsőként írta le a vér-agy gát korai károsodását lágyagyhártya-vérzések után. Megfigyeléseket tett a vér-agy gát károsodás hatásáról az agy térfogat-szabályozására és az agyödéma képződésére. Több európai és hazai kutatás-fejlesztési pályázat segítségével klinikai idegtudományi képalkotó konzorciumot hozott létre 2008-ban, amely az MRI módszertani lehetőségeit vizsgálja több idegrendszeri kórképben, 2012 januárja óta az általa vezetett MTA-támogatott kutatócsoport révén is.

Az MTA új levelező tagjai

Kecskés László a PTE Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság elnöke. Szűkebb szakterülete a civilisztika, az Európa-jog, a polgári jog és a nemzetközi magánjog. Különösen az állam civiljogi jogalanyiságának és kárfelelősségének elméletében, valamint a jogharmonizáció módszertanában ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. Hat, több kiadást megélt és jelenleg is forgalomban lévő nagymonográfia önálló szerzője. Az általa szerkesztett Business Law in Hungary című kötet fontos forrás a magyar kereskedelmi joggal foglalkozó külföldiek számára. Kecskés László 1999-től az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának alelnöki, 2007-től 2012-ig pedig elnöki posztját töltötte be.

Pálné Kovács Ilona az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának vezetője, tudományos tanácsadója. A helyi, regionális kormányzás neves, nemzetközileg elismert kutatója egyúttal a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Politikai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, a doktoriskola alapítója és vezetője. Több monográfiája (Helyi politika, 1990; Regionális politika és közigazgatás, 1999; Helyi kormányzás Magyarországon, 2008) alapmunkának minősül a szaktudományban és a felsőoktatásban is. Eredményeit a gyakorlatban is hasznosítja a hazai döntés-előkészítő és szakértői tevékenységben. Az interdiszciplinaritás jegyében kutatásaiban egyaránt érvényesíti a közigazgatás-tudomány, a regionális tudomány és a politikatudomány szempontjait.

Vörös József a PTE Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára. A vállalati gazdálkodás matematikai modellezésének és elemzésének tudósa a téma egyik legtöbbet publikáló kutatója. Hét önálló könyvet jelentetett meg. Folyamatosan jelen van a nemzetközi irodalomban, vezető lapokban publikál, és idézik cikkeit. Egyik legnagyobb figyelmet kiváltó, 2006-ban megjelent dolgozatában az ár, a minőség, a termelékenység és a fejlesztési tevékenységek kapcsolatát elemezte. Legújabb tanulmányában összeveti egymással a fejlesztési tevékenységek dinamikájára vonatkozó eltérő nézeteket, és elemzi kapcsolatát a vállalati stratégia sikerességével.


Az MTA új külső tagja

Ács J. Zoltán Ács J. Zoltán közgazdász, az amerikai George Mason Egyetem professzora, kutatási központjának igazgatója. Szűkebb szakterülete az üzleti tudományok, a vállalkozás, az innováció, a regionális tudományok, a kisvállalatok. Eddig több mint 200 tudományos közleménye, 82 folyóiratcikke, 32 könyve jelent meg. Alapító főszerkesztője a Journal of Small Business Economicsnek, a svéd Vállalkozási és Kisvállalati Kutatási Díj kitüntetettje. Tagja a Global Entrepreneurship Monitor magyar kutatócsoportjának, rendszeresen publikál magyar szerzőkkel, és részt vesz hazai konferenciákon. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának vendégtanára, 2006-tól a PTE Honoris Causa díszdoktora.

***

Az Alapszabály szerint az választható taggá, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és "aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli".

Az akadémikusválasztást megelőző eljárásban az MTA 141 doktorára érkezett ajánlás, a jelölési szakaszban 40 fő kapta meg a tudományos osztályokon a minimálisan szükséges ötvenszázalékos többséget, végül az Akadémikusok Gyűlése 26 főt választott levelező taggá.

A rangos szakmai elismerésekért gratulálunk oktatóinknak!

Címkék: mtatagkorinekkovácspálnéácskecskés
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni