Bejelentkezés

Hivatalosan is megnyitotta az évet a Pécsi Tudományegyetem (VIDEÓ)

szerzõ: PTE | 2013. szeptember 13. 10:36:36

A Pécsi Tudományegyetem 2013. szeptember 13-án hivatalosan is megnyitotta az évet a Dr. Halasy-Nagy József Aulában. A Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen az egyetem szenátusa elismeréseket és kinevezéseket adott át az intézmény oktatóinak, hallgatóinak.

Augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepén a Pécsi Tudományegyetem több oktatója a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • Barthó Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, orvos, farmakológus, a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára több évtizedes, határon túl is számon tartott tudományos és kutatómunkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, a gyógyszerészképzésben végzett sokoldalú munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

 • A magyar és nemzetközi marketing, a marketingstratégia, a termék- és árpolitika területén végzett, határainkon túl is nagyra becsült tudományos kutatói munkássága, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként Rekettye Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professor emeritusa részesült a díjban.

 • Sisa József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének igazgatója, a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának egyetemi tanára nemzetközileg is nagyra becsült építészettörténeti tudományos és kutatói munkássága, publikációs és oktatói tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést.

 • Balog Zoltán emberi erőforrások miniszter a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Stirling János professzornak, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar egyetemi tanárának.

 • Szeptember 1-je, Pécs Város Napja alkalmából Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára címet adományozta Tillai Aurél karnagynak, a Művészeti Kar professor emeritusának, a zeneművészet területén végzett kiemelkedő teljesítménye, kulturális értékeink megőrzéséért tanúsított munkája és elévülhetetlen érdemei elismeréseként.

 • Pap Norbert, a Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének vezetője, Pécs Város Tudományos Díja kitüntetésben részesült.
 • Pécs Város Közművelődési Díjában részesült Pesti János, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott címzetes egyetemi docense.

-------------


Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2013. szeptember elsejei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki egyetemünk tíz oktatóját.

Új egyetemi tanáraink:

az Általános Orvostudományi Karon:

 • Helyes Zsuzsanna, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet professzora

a Bölcsészettudományi Karon:

 • Császi Lajos, a Társadalom és Médiatudományi Intézet professzora

a Klinikai Központban:

 • Bajnok László, az 1. Számú Belgyógyászati Klinika professzora
 • Büki András, az Idegsebészeti Klinika professzora

a Művészeti Karon:

 • Kamp Salamon, a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének professzora

a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karon:

 • Bachmann Bálint, az Építőipari Szakmai Intézet professzora
 • Iványi Péter, a Műszaki Informatika és Villamos Intézet professzora
 • Katona Tamás János, a Gépészeti Szakmai professzora

a Természettudományi Karon:

 • Jenei Sándor, a Matematikai és Informatikai Intézet professzora
 • Gábrielné Wilhelm Márta, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet professzorát.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést adományozott Bélyácz Iván egyetemi tanárnak, a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében kifejtett tudományos, oktatói és vezetői tevékenységéért. Felkérem Rektor urat, adja át az oklevelet, valamint az emlékszobrot.

Az egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Díjat adományozott Józsa Edinának, a Természettudományi Kar geográfus hallgatójának, kiváló tanulmányi eredményéért, és több tudományterületen (geomorfológia, geoinformatika) kortársai közül kimagasló kutatói tevékenységéért, amellyel a XXXI. OTDK-n két szekció első díját is kiérdemelte.

Az Egyetem rektora Egyetemi Kultúráért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységükkel méltón öregbítetik Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehet át:

 • Marlon Alexander Asbach, az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos hallgatója, az Angol-Német Hallgatói Önkormányzat elnökeként végzett aktív és eredményes munkája, a külföldi diákok integrációját elősegítő tevékenysége elismeréseként.
 • az Universitas Televízió, az egyetem kulturális és tudományos teljesítményét népszerűsítő innovatív és eredményes tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést Kosaras Attila főszerkesztő veszi át.

Egyetemi Kultúráért díjban részesül Nagy Zoltán, az Bölcsészettudományi Kar történelem szakos hallgatója, a kulturális hallgatói rendezvények, programok során tanúsított példamutató, magas szintű szervezői és koordináló munkája elismeréseként.

Az egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették Egyetemünk hírnevét.

A 2013-dik évben Egyetemi Sportéletért Díjban részesül:


Csernák Ádám, az Általános Orvostudományi Kar fogorvos szakos hallgatója, aki egyetemi tanulmányainak megkezdése óta hozzájárult a Medikus Kupán szereplő férfi kosárlabdacsapat sikereihez és a versenysportban elért sikerei mellett jó tanulmányi eredményével is példát mutat társainak.

Horváth Lilla, a Természettudományi Kar sportszervező szakos hallgatója, aki a PEAC-Pécs NBI-es női kosárlabda csapatának meghatározó bedobója, kapitánya. Megbízható és hatékony játékával a csapat újoncként az Adria Liga nemzetközi sorozatban harmadik, a Magyar Kupában negyedik, míg a Magyar Bajnokságban ötödik helyen végzett.

A Pécsi Tudományegyetem rektora elismerő oklevelet adományozott a 27. Nyári Universiade-n eredményesen szerepelt hallgatóknak.

 • Fodróczi Vilmos kajak versenyzőnek, a Természettudományi Kar hulladékgazdálkodási technológus hallgatójának, négyesben 500 méteren elért 5., 200 méteren elért 6. helyezéséért.
 • Bálint Réka kosárlabdázónak, az Illyés Gyula Kar végzett hallgatójának, aki csapatával a 7. helyezést érte el.
 • Peterdi András párbajtőrözőnek, a Természettudományi Kar testnevelő-edző szakos hallgatójának, csapatban elért 12., egyéniben elért 14. helyezéséért.
 • Zele Dorina kosárlabdázónak, a Természettudományi Kar sportszervező szakos hallgatójának, aki csapatával a 7. helyezést érte el.

Tudományos munkája elismeréseként a Pécsi Tudományegyetem rektora oklevelet adományozott a Grastyán Endre Szakkollégiumnak, az évtizedes múltra visszatekintő, országos és nemzetközi sikereket hozó kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként.

Az oklevelet Rab Virág adjunktus, a szakkollégium vezető tanára veszi át.

Kiemelkedő művészeti tevékenységük elismeréseként oklevélben részesülnek a következő hallgatók:

 • Bálint András az Általános Orvostudományi Kar végzett hallgatója
 • Barcza Beáta Ilona, a Művészeti Kar doktorandusz hallgatója
 • Ian Robert O'Sullivan, az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos hallgatója
 • Kupó Péter, az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos hallgatója
 • Kútvölgyi Szabó Áron, a Művészeti Kar végzett hallgatója.

Egyetemünk rektora sporteredményeik elismeréseként oklevelet adományozott az alábbi hallgatóknak:

a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnokságán kosárlabda kategóriában 1. helyezést elért PTE-PEAC csapat tagjainak:

 • Baka Zsófiának, az Egészségtudományi Kar gyógytornász szakos hallgatójának
 • Csicsók Emesének, a Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatójának
 • Ignácz Dorottyának, a Természettudományi Kar végzett hallgatójának
 • Kovács Petra Rebekának, a Közgazdaságtudományi Kar kereskedelem és marketing szakos hallgatójának
 • Orbán Johannának, a Természettudományi Kar testnevelő-edző szakos hallgatójának
 • Raus Barbarának, a Bölcsészettudományi Kar romanisztika szakos hallgatójának
 • Seri Évának, a Közgazdaságtudományi Kar végzett hallgatójának
 • Végh Patrícia Bernadettnek, a Közgazdaságtudományi Kar kereskedelem és marketing szakos hallgatójának
 • Zachár Barbarának, a Természettudományi Kar testnevelő-edző szakos hallgatójának

valamint Késői Melindának, az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos hallgatójának, Szabó Enikőnek, az Egészségtudományi Kar ápoló szakos hallgatójának és Fülöp Alexandrának, a Bölcsészettudományi Kar pedagógia szakos hallgatójának, akik oklevelük postázását kérték.

A PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a 2010. évben elnökévé választotta Zag Gábort, aki három éves vezetői tisztsége során tanúsított kiemelkedő szakmai, közösségi tevékenysége és szemléletformáló szerepvállalása elismeréseként, az évente kizárólag egy fő diplomát szerző hallgató számára adományozható Alma Mater Emlékérem kitüntetésben részesül.

A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!

Címkék: pécsitudományegyetemévnyitó
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni