PTE

Pályázati felhívás: Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás program

szerzõ: PTE Erasmus Iroda / Németh Judit | 2014. március 11. 10:52:17

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre LLP/Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás programban való részvételre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében a pályázó legfeljebb öt munkanap időtartamra nyerhet támogatást:

A pályázatok elbírálásakor az új pályázók prioritást élveznek!

A kiutazásnak 2014. április 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban kell megvalósulnia.

Mire pályázhatnak az adminisztratív dolgozók?

Az Erasmus program keretében a támogatottak ösztöndíj támogatásban részesülhetnek. Az adható támogatás összegét a Tempus Közalapítványtól elnyert támogatási összeg ismeretében fogja a Külügyi Bizottság megállapítani.

Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéni anyagi hozzájárulásra is. A támogatás összege a célországtól függ, 400 illetve 900 euró között mozoghat.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

Az egyetem vezetése által meghatározott kiemelt adminisztratív célcsoportok:

Az intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel feltételei:

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni és benyújtani a PTE Oktatási Igazgatóság Erasmus Irodájára 2014. március 27. 14. óráig (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 235-ös iroda) valamint a kitöltött pályázati űrlapot MS Word formátumban Németh Judit intézményi Erasmus koordinátornak nemeth.judit@pte.hu e-mail címre.

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

§  mikro- vagy kis-: 1- < 50 fő

§  középvállalat: 50 < 250 fő

§  nagyvállalat: 250 vagy több fő

 

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Külügyi Bizottság bírálja el. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

A támogatott pályázókkal az egyetem Ösztöndíj Megállapodást köt. A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül szöveges szakmai beszámolót kell készítenie az Oktatási Igazgatóság Erasmus Irodájának.

Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

A fogadóhely megtalálásában segítséget nyújt az Oktatási Igazgatóságon Németh Judit intézményi Erasmus Koordinátor.

Letöltések:

 

 

Címkék: pályázaterasmusszemélyzetimobilitás