PTE

Pályázati felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásából származó bevételek felhasználására

szerzõ: PTE | 2014. március 13. 11:27:34

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó, 2013. évi bevételének felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Megköszönve az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához 2013-ban nyújtott támogatásokat, az előzetesen meghirdetett és az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően

a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és egyetemi munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához

2014-ben is pályázat formájában kíván az Alapítvány hozzájárulni.

Pályázati kategóriák:

A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális és szakmai tevékenységének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan szakmai vagy kulturális vonatkozású programmal, rendezvénnyel, projekttel, amely kellően igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai tevékenységeit.

A projekt témaköréhez tartozhat: szakmai, illetve kulturális rendezvények, események (konferenciák, workshopok, kiállítások, koncertek, egyéb közösségi rendezvények) szervezése, vagy kiadványok kiadása.

Pályázhat: minden hallgatói csoport, hallgatói szervezet.

B) Oktatók számára tankönyvek, gyűjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történő kiadásának, szerkesztésének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan már elkészült (de még meg nem jelent), vagy éppen kialakítás alatt álló hagyományos, vagy digitális formában kiadásra kerülő tananyaggal (jegyzettel, tankönyvvel, egyéb oktatási segédanyaggal), amely valamely Bologna mesterszak, illetve osztatlan képzés tanrendjéhez és tanulmányi kötelezettségeihez igazodik.

Pályázni bármely szakterületről lehet. Az Alapítvány a támogatást szerkesztői, nyomdai és digitalizáló feladatok megvalósításához biztosítja. A pályázathoz szükséges csatolni a dékáni vagy inézetvezetői támogató levelet.

Pályázhat: a PTE minden oktatója, kutatója, aki az adott tárgy akkreditált tárgyfelelőse.

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása.

Az Alapítvány adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalja a nyertes pályázók részére, részvételi díj vagy szállás-, útiköltség egy részének átvállalásával.

Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, adminisztratív feladatokat ellátó minden munkavállaló.

Címkék: pályázatifelhívás1%