Bejelentkezés
Keresés Részletes keresés

A PTE karai

szerzõ: PTE

A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar működik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira.

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi KarAz Állam- és Jogtudományi Kar a PTE legrégebbi fakultása. Büszkék vagyunk hagyományaira és hisszük, hogy ezekből merítve a felsőoktatás átalakulásával felszínre kerülő újabb és újabb kihívásokra képesek leszünk megfelelően reagálni. Karunk oktatói mindent megtesznek annak érdekében, hogy hallgatóink szakmai sikereket és egzisztenciát biztosító képzettséget szerezzenek. A pécsi joghallgatók inspiráló szellemi közegben, kiemelkedően jó körülmények között folytathatják tanulmányaikat, a szakma alapjainak elsajátításán túl megismerkedhetnek azzal az európai összevetésben is egyedülállóan sokszínű kulturális élettel, amelyet Pécs városa nyújt az itt élőknek.
további információ »

Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar

Az orvosképzés Pécsett 1367-ben, a Pécsi Egyetem alapításával kezdődött. 1951 után önálló Pécsi Orvostudományi Egyetem, 2000-től, mint a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara folytatjuk tevékenységünket. A Kar a Dunántúl egyetlen orvos-, fogorvos-, gyógyszerészképzéssel és biotechnológiával foglalkozó intézménye. Szerepe kiemelkedő az orvosbiológiai alap- és az alkalmazott klinikai kutatásban, Dél- és Nyugat-Dunántúl legfontosabb klinikai ellátórendszere. A pécsi orvosi diploma a kelet-európaiak közül az egyik legértékesebb.
további információ »


Bölcsészettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

A Dunántúlon Pécsett folyik a legsokoldalúbb bölcsészképzés. A Kar célkitűzése, hogy a bölcsészet és a társadalomtudományok terén olyan színvonalas oktatást biztosítson, amely egyedi értéknek és (kreatívan fel)használható tudásnak számít nemcsak Magyarország, hanem Európa szellemi életében is. A Kar elődjén, az első magyar egyetem szabad művészeti karán több mint 600 éve hangozhattak el az első szavak latinul. Magyar nyelven nyolc évtizednél is régebben, akkor, amikor a Pozsonyból menekült Erzsébet Tudományegyetem otthonra lelt Pécsett.  Húsz termékeny év után az Egyetemnek és a Városnak el kellett búcsúznia a Kartól, ám 1982-ben újraindult a bölcsészképzés, 1992-ben pedig harmadszor is önálló Karrá lett. Az elmúlt évtizedek során az ország négy legfontosabb ilyen karának egyikévé vált, s a Dunától nyugatra nincs hozzá mérhető versenytárs az országban. Az érdeklődők 2 felsőoktatási szakképzés, 24 alapképzési szak, 21 diszciplináris mesterszak, 15 tanári mesterszak, 12 új típusú osztatlan tanárképzési szak, valamint 7 doktori iskola 20 programjából választhatnak.
további információ »

Egészségtudományi Kar

Egészségtudományi Kar

A kar az egészségügyi szakterület okleveles szakemberképzésének egyik legjelentősebb hazai bázisa. Az oktatás négy városban zajlik: Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az intézményben alap-, mester, felsőoktatási és szakirányú továbbképzések várják az érdeklődőket. A hasonló profilú intézmények közül kizárólag az ETK rendelkezik önálló doktori iskolával. A kar hallgatóinak jelentős külkapcsolatok révén lehetősége nyílik tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményekben eltölteni.
további információ »

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás FEjlesztési Kar

Az egyetem 2005-ben alapított legfiatalabb karának története 1973-ig nyúlik vissza: az elmúlt 40 év dinamikus fejlődését mutatja, hogy közművelődési szakcsoportból először tanszékké, majd tanszékből intézetté, végül intézetből egyetemi karrá nőtte ki magát a FEEK. A kar az e gész életen át tartó tanulás jegyében várja leendő hallgatóit, ahol a tanulás nem ér véget a diploma megszerzése után. A FEEK felkészült oktatói és igényes, korszerű infrastrukturális háttér mellett nyújt minőségi felsőfokú, alap- és mesterképzést a felnőttképzés, emberi erőforrás-gazdálkodás, kultúra és turizmus területén hallgatói számára.
további információ »

Illyés Gyula Kar

Illyés Gyula Kar

A szekszárdi Kar 30 éves története a folyamatos megújulásról, képzés-bővülésről szól. Ma a hagyományos pedagógusképzés mellett (tanító- és óvodapedagógus szakok, melyeket német nemzetiségi szakiránnyal is lehet választani) szociális munka; kommunikáció- és médiatudomány; turizmus-vendéglátás, környezetkultúra és üzleti szakoktató alapszakok és több felsőoktatási szakképzés várja a Karra jelentkezőket.
A hallgatók pályára készülését kollégium, könyvtár, gyakorló intézmények, uszoda, valamint sportlétesítmények, az Erasmus program és számos ösztöndíj lehetőség segíti.
további információ »

Közgazdaságtudományi Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Pécsett 1970-től működik egyetemi szintű közgazdasági képzés. A kar képzési struktúráját a piaci igényekhez alkalmazkodva folyamatosan fejleszti. Az új típusú képzések és az oktatás hagyományosan kiváló minősége biztosítja, hogy a Pécsiközgázon végzettek sikeresek a szakmai és munkaerő-piaci versenyben. A KTK már több mint 15 éve kínál idegen nyelvű programokat és egyben külföldi diplomák megszerzésének lehetőségét. Mindez együtt, kiegészülve a modern épülettel és a sokféle hallgatói programmal jelenti a pécsi közgáz különös minőségét.
további információ »

Művészeti Kar

Művészeti KarA pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen felsőfokú, integrált zenei, képzőművészeti és alkalmazott művészeti képzést folytató központja, ahol egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítják a hallgatóknak az alapozó, a mesterképzési és doktori programokat. A képzésekben helyet kapnak a korszakot meghatározó mediális technikák kutatási eredményei is. A művésztanárok és növendékeik rendszeres résztvevői, s gyakran díjazottjai a régió, az ország és Európa művészeti eseményeinek.
további információ »

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A Pollack 50 éve képez építészeket és mérnököket az ország és a régió számára. A négy szervezeti átalakítást és 2007-ben egy teljes rekonstrukciót megélt intézmény mára az ország egyik legmodernebb campusaként várja az ide jelentkező hallgatókat. Multimédiás termek és csúcstechnológiájú laborok, az intézmény egész területén használható WIFI rendszer, 900 000 szakkönyvből álló könyvtár, 800 fős kollégium és nyáron egy feszített víztükrű szabadtéri medence szolgálja a hallgatók kényelmét.  A karon két osztatlan képzésen, nyolc alapképzési (BSc) szakon és nyolc mesterképzési (MSc) szakon kaphatnak oklevelet végzőseink. Jelenleg két doktori program keretében szerezhetnek Phd és DLA doktori fokozatot hallgatóink a Kar Breuer Marcell Doktori Iskolájában. A Pollack mintegy harminc év óta szoros kapcsolatot ápol a régió ipari szereplőivel. Az országban egyedülálló kezdeményezésként szervezzük meg nyolcadik éve a Pollack Expót, ahol a közel 200 ipari és szolgáltató cég legújabb termékeit és fejlesztéseit ismerhetik meg a hallgatóink, az állásbörzék pedig alkalmat teremtenek friss diplomásainknak, hogy találkozzanak a cégek munkaerő piaci igényeivel.
további információ »

Természettudományi Kar

A természettudományi oktatás 1948-ban indult a Pécsi Pedagógiai Főiskolán. 1982-től a Tanárképző Kar, majd 1992-től a Természettudományi Kar megalakulásával a képzés egyetemi szintre emelkedett. 2000-től a kar a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. A hallgatók bolognai rendszerű képzésekben szerezhetnek diplomát, 2006-tól kezdve alapszakokra (BSc) nyernek felvételt. A legjobbak folytathatják majd tanulmányaikat a mester (MA, MSc) képzésekben, majd a doktori iskolákban. 2013-tól kezdve karunkon is elindultak az osztatlan (4+1 és 5+1 éves) tanárképzések. A klasszikus természettudományi területek Intézetei (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Kémiai) mellett a karon működik a Sporttudományi és Testnevelési Intézet, valamint a matematika és informatika szakterületek intézete, a Matematikai és Informatikai Intézet. Jelenleg négy doktori iskola (biológia, fizika, földrajz, kémia) nyújt PhD-képzést.
további információ »

utoljára frissítve: 2014. március 18. 12:50:21

« vissza