English | Deutsch | Telefonkönyv | Szálláshelyek | ETR | CooSpace | Webmail
Bejelentkezés
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

A PTE karai

szerzõ: PTE

A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar működik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira.

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi KarAz 1367-es egyetemalapítással induló pécsi felsőoktatás történetének legmarkánsabb tényezője a jogi fakultás volt. Jelenleg az egységes osztatlan jogász MA nappali és levelező tagozatos képzésen kívül az igazságügyi igazgatási BA, valamint jogi asszisztens FSZ képzés is folyik a Karon. A képzések sorában az alapképzések mellett megtalálhatók a szakirányú továbbképzések és a doktorképzés is.
további információ »

Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi KarA karon az általános orvosképzésen kívül az 1973-ban megkezdődött a fogorvosképzés, egy évtizeddel később az angol nyelvű orvosképzés, 2000-ben a gyógyszerészképzés, 2004-ben pedig elindult a német nyelvű orvosképzés is. A kar klinikái biztosítják a városi, megyei, területi fekvőbetegellátás jelentős részét.
további információ »

Bölcsészettudományi Kar

Bölcsészettudományi KarA Dunántúlon Pécsett folyik a legsokoldalúbb bölcsészképzés. A kar célkitűzése, hogy a bölcsészet és a társadalomtudományok terén olyan színvonalas oktatást biztosítson, amely egyedi értéknek és használható tudásnak számít nemcsak Magyarország, hanem Európa szellemi életében is. A karon 2006-tól a bolognai folyamat szerinti 3 éves alapképzési szakokat indítunk. Sajátos vonásként jelenik meg a 20 féle alapszakon (33 féle szakirány) belül a horvát és német nemzetiségi szakirány, valamint a romológia alapszak.
további információ »

Egészségtudományi Kar

Egészségtudományi KarA kar az egészségügyi szakterület okleveles szakemberképzésének egyik legjelentősebb hazai bázisa. Az oktatás négy képzési központban zajlik: Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az intézmény tizenöt szakirányon kínál alapképzést (BSc), két szakon kiegészítő egyetemi alapképzést és lehetőség van felsőfokú szak- és szakirányú továbbképzéseken való részvételre. A hasonló profilú intézmények közül kizárólag az ETK rendelkezik önálló doktori iskolával, valamint a kar az ország egyetlen egyetemi szintû egészségtudományi kara. Jelentősek a külföldi kapcsolatok valamennyi szak területén, így a hallgatóknak lehetőségük van a tanulmányok egy részét külföldi partnerintézményekben eltölteni.
további információ »

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési KarA Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar a magyarországi felnőttképzés tudományos központja, nemzetközi szakmai kapcsolatai révén az európai felnőttképzés meghatározó szereplője. A több mint 30 éve dinamikusan fejlődő szervezet európai színvonalú oktatási szolgáltatásaival, a hazai és nemzetközi szakmai közéletben elismert oktatóival hallgatóinak a tanulás szabadságát kínálja és az élethosszig tartó tanulás lehetőségét biztosítja. Az andragógia, emberi erőforrás, informatikus könyvtáros szakos alap- és mesterképzések mellett a képzési kínálatban megtalálhatók a felsőfokú szakképzések, a szakirányú továbbképzések is.
további információ »

Illyés Gyula Kar

Illyés Gyula Kar

A szekszárdi kar 30 éves története a folyamatos megújulásról, képzés-bővülésről szól. Ma a hagyományos pedagógusképzés mellett (tanító- és óvodapedagógus szak) szociális munkás-; magyar-; kommunikáció- és médiatudomány-; turizmus-vendéglátás és környezetkultúra alapszak és több iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó; idegenforgalmi szakmenedzser; ifjúságsegítő; moderátor; vendéglátó szakmenedzser) várja a főiskolai karra jelentkezőket. A több mint 2000 hallgató pályára-készülését kollégium, könyvtár, gyakorló intézmények, E-klub, uszoda, valamint nyitott és fedett sportlétesítmények segítik.
további információ »

Közgazdaságtudományi Kar

Közgazdaságtudományi KarPécsett 1970-től működik egyetemi szintű közgazdasági képzés. Múltját tekintve, így a második legrégibb magyar közgazdasági egyetemi kar, amely meghatározó szereplője a magyar felsőoktatásnak. Missziója az üzleti és közgazdasági tudományok rangos, világszínvonalú művelése, kutatása, és oktatása. Az 1995/96-ban végbement akkreditáció eredményeként kapott kiváló minősítés és a legújabb szak-akkreditációs eljárás teljes eredményessége egyaránt azt bizonyítja, hogy a kar megfelel a küldetésében megfogalmazottaknak. A kar képzési struktúráját fokozatosan a bolognai (tehát EU-konform, az európai felsőoktatási térségbe szervesen illeszkedő) rendszernek megfelelően alakítja át. Az új struktúra és az oktatás hagyományosan kiváló minősége egymást erősítve biztosítja azt, hogy a kar sikeresen képes felkészíteni hallgatóit az egyre keményebb szakmai, munkaerőpiaci versenyben való helytállásra. A képzés nyelve magyar, de a kar közel 10 éve lehetőséget nyújt a tanulmányok angol nyelvű végzésére, és ezzel külföldi diploma megszerzésére. Mindez együtt, kiegészülve a modern épülettel és a sokféle hallgatói programmal jelenti a pécsi közgáz különös minőségét.
további információ »

Művészeti Kar

Művészeti KarA pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen felsőfokú, integrált zenei és képzőművészeti képzést folytató központja, ahol egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítják a hallgatóknak az alapozó, a mesterképzési és doktori programokat. A képzésekben helyet kapnak a korszakot meghatározó mediális technikák kutatási eredményei is. A művésztanárok és növendékeik rendszeres résztvevői, s gyakran díjazottjai a régió, az ország és Európa művészeti eseményeinek.
további információ »

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai KarA karon 2006 szeptemberétől hét alapképzési (BSc) szakra – építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, mérnök informatikus, villamosmérnök – és építész szakon osztatlan szakra (MSc) lehet jelentkezni és ezeken oklevelet szerezni. A hallgatók választhatnak a felsőfokú szakképzések – gépipari mérnökasszisztens, hulladékgazdálkodási technológus, médiatechnológus-asszisztens, televízióműsor-gyártó, épített-környezet mérnökasszisztens, WEB programozó és villamos mérnökasszisztens – és a szakirányú továbbképzések széles skálájából. Jelenleg építész szakon DLA végzettséget szerezhetnek hallgatóink, további szakjainkon PhD képzés bevezetését tervezzük. A végzett hallgatók kiváló munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségekkel rendelkeznek.
további információ »

Természettudományi Kar

Természettudományi KarA természettudományi oktatás 1948-ban indult a Pécsi Pedagógiai Főiskolán. 1982-től a Tanárképző Kar, majd 1992-től a Természettudományi Kar megalakulásával a képzés egyetemi szintre emelkedett. 2000-től a kar a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. A hallgatók bolognai rendszerű képzésekben szerezhetnek diplomát, 2006-tól kezdve alapszakokra (BSc) nyernek felvételt. A legjobbak folytathatják majd tanulmányaikat a mester (MSc) képzésekben majd a doktori iskolákban. A klasszikus természettudományi területek Intézetei (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Kémia, Környezettudományi, Matematikai és Informatikai) mellett a karon működik a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet. Jelenleg négy doktori iskola (biológia, fizika, földrajz, kémia) nyújt PhD-képzést.
további információ »

utoljára frissítve: 2012. október 10. 13:52:51

« vissza

Klimo Könyvtár

Klimo Könyvtár
Klimo György püspök 1774-ben alapította meg Magyarország első nyilvános könyvtárát. A gyűjtemény sokrétű, teológia mellett szinte minden tudományág alapvető irodalma megtalálható. Számos ősnyomtatványt, antikvát és régi magyar nyomtatványt őriz a könyvtár.

7621 Pécs, Szepesy u. 1-3.
Telefon: +36-72/ 501 601/2651
E-mail: tgyo@lib.pte.hu
Web: www.lib.pte.hu

Nyitvatartás:
H-P: 9.00-15.00 minden egész órában, vagy előzetes bejelentkezéssel