English | Deutsch | Telefonkönyv | Szálláshelyek | ETR | CooSpace | Webmail
Bejelentkezés
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Külkapcsolataink

szerzõ: PTE

A Nemzetközi Kapcsolatok kiemelt feladatának tekinti, hogy Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatai, lehetőségi és nemzetközi megítélése a lehető sikeresebb legyen. Ennek szellemében folytatja tevékenységét az alábbi területeken:

1. Kétoldalú egyetemközi szerződések

A nemzetközi egyetemi diplomáciának egyik fontos megnyilvánulását jelentik a kétoldalú egyetemközi megállapodások és szerződéses kapcsolatok. A PTE kiterjedt kétoldalú egyetemközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a szomszédos országok egyetemeivel, illetve jelentősebb nyugat-európai és amerikai egyetemekkel. Ilyen szerződések a rektor vagy a kari vezetők javaslatai alapján köthetők amelyek lehetőséget biztosítanak az egyetemközi látogatások, rövidebb időtartamú oktatói, hallgatói vagy adminisztratív cserék lebonyolítására.

2. Részvétel nemzetközi szervezetekben

A nemzetközi felsőoktatási szervezetek igen fontos színterét képviselik a folyamatos információáramlásnak, tapasztalatcserének, kapcsolatépítésnek. A PTE aktív tagja a főbb nemzetközi szervezeteknek. Az elmúlt időszakban egyetemünk számos alkalommal volt házigazdája az alábbi szervezetek éves konferenciáinak: Alpok-Adria Rektori Konferencia, Dunai Rektorok Konferenciája, Copernicus, Compostela, AUDEM, UNEECC

3. Mobilitási programok

Egyetemünk aktív részvétellel bír a legjelentősebb európai mobilitási programokban (Erasmus, CEEPUS, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus), melynek intézményi szintű koordinációját a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya látja el.

4. Hallgatótoborzás idegen nyelvű képzési programokra

A Nemzetközi Kapcsolatok promóciós tevékenységeket lát el annak érdekében, hogy minél több külföldi hallgatót csábítson a Pécsi Tudományegyetem karain meghirdetett fizetésköteles idegen nyelvű képzési programokra.

5. Pályázatfigyelés

Kiemelt feladatunknak tekintjük folyamatosan tájékoztatni az Egyetem oktatóit és hallgatóit azokról a pályázati lehetőségekről, melyek által kapcsolatot építhetnek ki külföldi egyetemek oktatói és hallgatói gárdáival, tanulmányutakat nyerhetnek, közös kutatási témákban cserélhetik ki tapasztalataikat.

6. AUDEM Európai Iroda

A Nemzetközi Kapcsolatok irodájában működik az AUDEM egyetemi szövetség európai irodája. A szövetség elsősorban amerikai és közép-kelet európai egyetemeket tömörít és fő célja az egyetemek szerepvállalásának erősítése a közép és kelet európai régiókban a demokratikus átalakulást követően. Az Európai Iroda a szövetség fő információs központja és állandó szervezője az évenként más-más országban megrendezésre kerülő AUDEM Éves Konferenciának. www.audem.org

7. UNEECC Titkárság

A Pécsi Tudományegyetem kezdeményezésére alakult az Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetsége (UNEECC) amely volt és leendő Európai Kulturális Fővárosok egyetemeiből áll. A szövetség működtetését napi szinten ellátó titkárság szintén a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának keretein belül működik. Az adminisztrációs és szervezési feladatok az éves konferenciákhoz valamint a szövetség egyéb rendezvényeihez kapcsolódnak. www.uneecc.org

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hatékonyan ápolja a meglévő nemzetközi kapcsolatokat, és emellett folyamatosan keresi, és nyitottan reagál minden olyan új nemzetközi szintű kapcsolatépítésre, amely egyetemünk külügyi stratégiájának megfelel. Kapcsolatot tartunk fenn Pécs város, Baranya-megye és a Dél-Dunántúli Régió nemzetközi tevékenységet koordináló szervezeti egységeivel, a nagykövetségekkel és konzulátusokkal. Célunk, hogy a kiépített és folyamatosan ápolt nemzetközi kapcsolatrendszerünk a PTE oktatói és hallgatói számára hozzájáruljon ahhoz, hogy tudásukat, ismereteiket minél jobban elmélyítsék, kamatoztassák , és segítséget nyújthassunk abban, hogy szakmai fejlődésüket nemzetközi együttműködésekben valósíthassák meg.

utoljára frissítve: 2011. április 28. 09:52:41

« vissza