Bejelentkezés

Szabályzatok, utasítások (Új)

szerzõ: Csák Sándor

Szabályzatok, utasítások (Új)

A Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata

A Pécsi Tudományegyetem Kollektív Szerződése

A Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs és Magatartási Kézikönyve

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei

Melléklet számaSzabályzat címeElfogadás, illetve az utolsó módosítás dátuma
 A Pécsi tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata2016. február 11.
1. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje2007. november 29.
2. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem organogramja2015. szeptember 1.
3. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata2015. december 17.
4. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelmény-rendszere2016. február 11.
5. számú melléklet

A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

2015. december 18.

6. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata
2016. január 1.7/a. számú mellékletA felsőfokú szakképzés, alapképzés, valamint egységes, osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen2016. február 11.
7/b. számú mellékletA mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi rendje a Pécsi Tudományegyetemen2016. február 11.
8. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzata2015. február 1.

9. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem intézményfejlesztési terve2012. június 30.
10. számú melléklet

A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen

2016. február 11.
11. számú mellékletAz oktatók hallgatói véleményezésének rendjéről szóló szabályzat2012. szeptember 1.
12. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem iratkezelési szabályzata2012. november 15.
13. számú mellékletA Pécsi Tudomány egyetem doktori szabályzata2015. március 27.
14. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeumának Szervezeti és Működési Szabályzata2007. október 25.
15. számú mellékletAz egyetemi ünnepségek és megemlékezések rendjéről2009. május 14.
16. számú mellékletSzabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról2013 október 1.
17. számú mellékletA Gazdasági Tanács ügyrendje2011. február 24.
18. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetemen működő bizottságok összetételéről, működéséről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat2015. november 12.
19. számú melléklet19. sz. melléklet: A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata2010. december 16.
20. számú mellékletAz Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata2016. február 11.
21. számú mellékletAz Általános Orvostudományi Kar szervezeti és működési szabályzata2016. február 11.
22. számú mellékletA Bölcsészettudományi Kar szervezeti és működési szabályzata2015. július 1.
23. számú mellékletAz Egészségtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata2015. július 1.
24. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. számú melléklete A Gyógyszerésztudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata2016. január 1.
25. számú mellékletA Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szervezeti és működési szabályzata2015. szept. 1.
26. számú mellékletA Közgazdaságtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata2015. december 17.
27. számú mellékletA Művészeti Kar szervezeti és működési szabályzata2015. december 17.
28. számú mellékletA Műszaki és Informatikaai Kar szervezeti és működési szabályzata2015. december 17.
29. számú mellékletA Természettudományi Kar szervezeti és működési szabályzata2015. július 1.
31. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Karalapítási Szabályzat2007. október 25.
32. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzat2015. december 17.
34. számú mellékletA Szentágothai János Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata2015. július 1.
36. számú mellékletSzabályzat a tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységről a Pécsi Tudományegyetemen2014. december 1.
37. számú mellékletA Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata2015. október 1.
38. számú mellékletA PTE Egyetemi Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata2015. október 1.
39. számú mellékletAz Egyetemi Levéltár szervezeti és működési szabályzata2007. január 25.
40. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata)

2013. május 23.
41. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Belső Kontroll Kézikönyve
2015. december 17.
42. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem szabálytalanságok kezelésének szabályzata2015. december 17.
43. számú mellékletAz Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata2015. december 17.
44. számú mellékletAz Intézményi Érdekegyeztető Tanács szervezeti és működési szabályzata2006. szeptember 28.
45. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szervezeti és Működési Szabályzata2014. február 13.
46. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzata
2015. április 1.
47. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem beruházási szabályzata
2015 november 12.
48. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata2013. augusztus 1.
49. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata 2015. november 15.
50. számú mellékletA Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata2014. november 15.
51. számú melléklet

Az Idegen Nyelvi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

2016. február 11.

A Pécsi Tudományegyetem hatályos egyéb szabályzatai

SorszámSzabályzat címeElfogadás, illetve az utolsó módosítás dátuma
1.A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről szóló szabályzata2008. február 28.
2.A Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata2012. január 1.
3.A Pécsi Tudományegyetem ERASMUS szabályzata és mellékletei2012. április 19.
4.Pécsi Diplomások Köre szabályzata
2014. február 13.
5.A Pécsi Tudományegyetem Média Kódexe2007. október 25.
6.A Pécsi Tudományegyetem pénztári és pénzkezelési szabályzata
2015. november 12.
7.A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzata2014. július 1.
8.A Pécsi Tudományegyetem Információbiztonsági politikája2009. december 10.
9.A Pécsi Tudományegyetem környezetvédelmi szabályzata 2015. november 12.
10.A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata2016. január 1.
12.A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak térítési szabályzata2011. július 1.
13.A Pécsi Tudományegyetem informatikai üzemeltetési szabályzata, melléklet2008. május 8.
14.A Pécsi Tudományegyetem informatikai biztonsági szabályzata2008. június 26.
15.A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata

2015. december 17.


2015. október 1.
16.A Pécsi Tudományegyetem szaklétesítési, szakindítási és oktatási együttműködési szabályzata2013. december 19.
17.A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

2012. május 24.
Hatályát vesztette
2015. április 1-től

18.A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata2003. október 30.
19.A Pécsi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzata2015. november 12.
20.A Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályzat

2002. október 30.
Hatályát vesztette

21.Szabályzat a Pécsi Tudományegyetemen folyó kutatómunka és tudományos minősítések megszerzésének támogatásáról2002. március 28.
22.A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata 2016. február 11.
23.A Pécsi Tudományegyetem talár szabályzata2002. szeptember 26.
24.A Pécsi Tudományegyetem önköltségszámítási szabályzata
2015. december 17.
25.A Pécsi Tudományegyetem Eszközök és források értékelési szabályzata
2015. november 12.
26.A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
2013. december 19.
27.A Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Szenátusának szervezeti és működési rendje2000. december 21.
28.A Pécsi Tudományegyetem rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata2015. november 12.
29.A Pécsi Tudományegyetem Tűzvédelmi szabályzata
2015. november 12.
30.A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata2012. november 15.
31.A Pécsi Tudományegyetem kegyeleti szabályzata2000. május 17.
32.A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Gyűjtemény Alapító Okirata2009. június 18.
33.A Pécsi Tudományegyetem közalkalmazotti Szabályzata2006. szeptember 28.
34.A Pécsi Tudományegyetem számlarendjéről szóló szabályzat 2015. november 12.
35.A Pécsi Tudományegyetem számviteli politikája2015. november 12.
36.A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
2016. január 1.
37.A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata2015. december 17.
38.

A Pécsi Tudományegyetem Szabályzata a hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról

2010. június 17.
39.A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a tanulmányi rendszerről2015. december 17.
40.A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata2011. november 10.
41.Pécsi Tudományegyetem - A minőségfejlesztési program alapelvei, 2012. évi kiemelt feladatai2011. november 10.
42.Pécsi Tudományegyetem Fenntartható Fejlődési Stratégia2008. június. 26
43.Pécsi Tudományegyetem Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia
2011. december 15.
44.A Pécsi Tudományegyetem fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata2015. október 1.
45.A Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház Szervezeti és Működési Szabályzata2011. szeptember 29.
46.A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata2012. március 22.
47.A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról2012. június 28.
48.A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya2015. november 12.
49.A Pécsi Tudományegyetem Sugárvédelmi szabályzata2015. november 12.
50.A Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Hálózat és Idegennyelvi Koordinációs Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata2013. december 19.
51.A Pécsi Tudományegyetem a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata
2015. december 17.
52.A Pécsi Tudományegyetem Távközlési Szabályzata2015. december 17.

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Utasításai

Az utasítás számaAz utasítás címeA hatályba lépés dátuma
4/2015. számúrektori utasítás a rektori utasítások deregulációjáról2015. október 01.
3/2015. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó oktatási, üzleti és tudományos célú közvélemény kutatások és piackutatások rendjéről2015. augusztus 01.
2/2015. számú

rektori utasítás a Pécsi tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által működtetett ISBN Iroda működéséről és az Egyetemen keletkezett kiadványok kötelespéldány beszolgáltatásának rendjéről

2015. március 15.
1/2015. számúrektori utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szerződéskötési rendjéről szóló 6/2014. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről2015. január 15.
8/2014. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottainak a KJT. 57. § (5) szerint ionizáló sugárzás alapján járó pótszabadság megállapításának eljárásrendjéről2014. november 25.
7/2014. számúrektori utasítás az ETR oktatási és pénzügyi folyamatairól szóló szabályzatban meghatározott FIR feladatok végrehajtásáról2014. július 25.
6/2014. számúrektori utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szerződéskötési rendjéről
  • rektori utasítás letölthető mellékletekkel

2014. május 1.
Az 1/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte

5/2014. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazotti álláshelyei betölthetőségének részletes szabályairól2015. január 15.
4/2014. számúrektori utasítás a gazdálkodó szervezetek átláthatóságának ellenőrzéséről a Pécsi Tudományegyetemen
2014. március 21.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte
3/2014. számú
rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő mobileszközök és szolgáltatások beszerzéséről, igénybevételéről és használatáról

Mobileszközök és szolgáltatások igénylése 2015. december 1-je után az Informatikai Igazgatóság szolgáltatásigénylési rendszerében (https://sd.pte.hu) kezdeményezhető.

2014. március 15.
2/2014. számú
rektori utasítás az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek költséghatékony működésére vonatkozóan a Pécsi Tudományegyetemen
2014. március 15.
1/2014. számú
rektori utasítás a rektori utasítások deregulációjáról2014. január 30.
Az utasítás számaAz utasítás címeA hatályba lépés dátuma
5/2013. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanok, helyiségek, lakások, kereskedelmi szálláshelyek, és sportlétesítmények minimális bérleti díjairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási díjakról2013. oktober 21.
4/2013. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem kezelésében lévő kollégiumi szálláshelyek minimális bérleti díjairól2013. október 21.
3/2013. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata mellékleteinek kiadásáról
2013. augusztus 15.
2/2013. számúrektori utasítás a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT-be) való adatbevitelről2013. április 25.
9/2012. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzatának végrehajtásáról2012. július 19.
8/2012. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről2012. július 16.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte
5/2012. számúrektori utasítás a Belső Képzési Központ képzéseivel kapcsolatos feladatokról
Mellékletek:
1. Sz. melléklet-Önköltség kalkulációs lap a  PTE képzéseihez
10. Sz. melléklet-tanulmányi kötelezés
11. Sz. melléklet-Felnőttképzési szerződés
2012. június 15.
4/2012. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról(ACCEPTABLE USE POLICY)2012. június 4.
2/2012. számúrektori utasítás rektori utasítások hatályon kívül helyezéséről2012. február 2.
1/2012. számúrektori Utasítás A munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése, valamint a kényszervállalkozói illetőleg színlelt megbízási, szolgáltatási szerződések megszüntetésére irányuló intézkedésekről2012. február 1.
17/2011. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott építési- és ingatlan beruházások, felújítások, karbantartások eljárásrendjéről

BERUHÁZÁST, FELÚJÍTÁST INDÍTÓ ENGEDÉLYOKIRAT
2011. november 28.
15/2011. számúrektori utasítás a költségvetési keretszámok csökkentésének végrehajtásáról2011. október 6.
14/2011. számúrektori utasítás az oktatói óraterhelések nyilvántartásának rendjéről2011. október 3.
9/2011. számúrektori utasítás az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat rendelkezéseinek végrehajtásáról2011. március 31.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte
7/2011. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról2011. március 22.
6/2011. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem diplomás pályakövető rendszerének szervezeti és működési kérdéseiről2011. február 17.
5/2011. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és alkalmazásáról2011. febuár 22.
2/2011. számúrektori utasítás az 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat, valamint a végrehajtásra kiadott NGM útmutató és kiegészítés végrehajtásáról szóló 11/2010. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről2011. január 10.
1/2011. számúrektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról 2011. január 10.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte
9/2010. számúrektori utasítás a Személyügyi adatbázis feltöltéséről és folyamatos naprakészségének biztosításáról2010. október 21.
6/2010. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendszerének felülvizsgálatáról és az új pályázati rendszer kialakításáról2010. augusztus 6.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte
5/2009. számúrektori utasítás a 3/2008. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről2009. december 14.
3/2009. számúrektori utasítás, - Képzések promóciója a Pécsi Tudományegyetem területén illetve intézményeibe2009. március 16.
11/2008. számúrektori utasítás A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő eljárási szabályokról (doc formátumban letölthető)
2008. június 25.
2014. március 7.-el módosítva
10/2008. számúrektori utasítás a külső támogatói források tudományos területen történő felhasználásáról2008. június 16.
9/2008. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott promóciós tevékenységről2008. június 16.
8/2008. számúrektori utasítás az Egyetem területén megjelenő periodikák elhelyezésének szabályozásáról2008. június 16.
7/2008. számúrektori utasítás a hirdetmények elhelyezésének rendjéről2008. június 11.
6/2008. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzatának végrehajtásáról2008. április 10.
   
2/2008. számúrektori utasítás a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról2008. február 15.
2/2006. számú

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemenfolyó költségtérítéses képzésben résztvevő közalkalmazottakat megillető kedvezményekről

2006. január 9.
1/2006. számúrektori utasítás az Egyetem politikai semlegességének és pártatlanságának megőrzésére2006. január 9.
2/2005. számúrektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó közvélemény kutatások rendjéről2005. június 1.
5/2004. számúrektori utasítás az MTA doktora fokozatot szerzett oktatók/kutatók támogatásáról2004.június 1.
4/2004. számúrektori utasítás az egyetemen megszervezésre kerülő tudományos konferenciák támogatásáról2004. április 30.
1/2002. számúrektori utasítás a reprezentáció egyetemi szabályozásáról2002. január 1.
6/2000. számúrektori utasítás az Egyetemi Emlékgyűrűről2000. november 20.
5/2000. számúrektori utasítás a PTE egységes weblapjáról2000. november 20.

utoljára frissítve: 2016. március 01. 10:58:11

« vissza