English | Deutsch | Telefonkönyv | Szálláshelyek | ETR | CooSpace | Webmail
Bejelentkezés
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

PTE Alapítvány

szerzõ: PTE

Célja az egyetem humán erőforrásainak fejlesztése és kiaknázása az alábbi tevékenységek anyagi támogatásával:

pályáz

1% a PTE Alapítvány javára


1% az Egyetemért »

 • fiatal oktatók és kutatók támogatása
 • hallgatók támogatása
 • az egyetem és a régió kapcsolatépítésében különösen tevékeny külső intézmények és szakemberek támogatása
 • az egyetem külföldi partnereinek támogatása
 • az egyetem szakmai tevékenysége közvetlen fejlesztését és korszerűsítését célzó infrastrukturális fejlesztések támogatása

Cél szerinti besorolása:

 • kulturális tevékenység
 • oktatási tevékenység
 • kutatási tevékenység
 • nemzetközi tevékenység


Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó, 2013. évi bevételének felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Megköszönve az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához 2013-ban nyújtott támogatásokat, az előzetesen meghirdetett és az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően

a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és egyetemi munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához

2014-ben is pályázat formájában kíván az Alapítvány hozzájárulni.

Pályázati kategóriák:

A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális és szakmai tevékenységének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan szakmai vagy kulturális vonatkozású programmal, rendezvénnyel, projekttel, amely kellően igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai tevékenységeit.

A projekt témaköréhez tartozhat: szakmai, illetve kulturális rendezvények, események(konferenciák, workshopok, kiállítások, koncertek, egyéb közösségi rendezvények)szervezése, vagy kiadványok kiadása.

Pályázhat: minden hallgatói csoport, hallgatói szervezet.

B) Oktatók számára tankönyvek, gyűjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történő kiadásának, szerkesztésének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan már elkészült (de még meg nem jelent), vagy éppen kialakítás alatt álló hagyományos, vagy digitális formában kiadásra kerülő tananyaggal (jegyzettel, tankönyvvel, egyéb oktatási segédanyaggal), amely valamely Bologna mesterszak, illetve osztatlan képzés tanrendjéhez és tanulmányi kötelezettségeihez igazodik.

Pályázni bármely szakterületről lehet. Az Alapítvány a támogatást szerkesztői, nyomdai és digitalizáló feladatok megvalósításához biztosítja. A pályázathoz szükséges csatolni a dékáni vagy inézetvezetői támogató levelet.

Pályázhat: a PTE minden oktatója, kutatója, aki az adott tárgy akkreditált tárgyfelelőse.

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása.

Az Alapítvány adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalja a nyertes pályázók részére, részvételi díj vagy szállás-, útiköltség egy részének átvállalásával.

Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, adminisztratív feladatokat ellátó minden munkavállaló.

 Pályázati információk

Pályázni az oldalunkról letölthető adatlap pontos kitöltésével és az adatlaphoz tartozómellékletekben előírt információk megadásával lehet.

A benyújtás módja:

 • a pályázatot e-mailben (alapitvany@pte.hu),
 • Word formátumban, az Alapítvány elnökének, dr. Komlósi Sándor egyetemi tanárhoz címezve.
 • Az email tárgya: Név, Pályázat.
 • A csatolt dokumentum címe Vezetéknév_Keresztnév.doc.

A pályázat beküldési határideje: 2014. március 24., hétfő. A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pénzügyi elszámolás feltétele: a jóváhagyott pályázati programelemhez szigorúan illeszkedő eredeti számla a Pécsi Tudományegyetem Alapítvány nevére és a 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. címre kiállítva.

Az elszámolással kapcsolatos információtothjne@gamma.ttk.pte.hu e-mail címen kérhető Tóth Jánosné pénzügyi vezetőtől. Sikeres pályázatokat kívánunk!


Dr. Komlósi Sándor s.k.
a Kuratórium elnöke


 

Az Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet

Közhasznúsági fokozata: közhasznú

Típusa: nyílt alapítvány

Az alapítvány képviselői és a kuratórium tagjai:

 • Dr. Komlósi Sándor, a kuratórium elnöke
 • Bozóky Anita, kuratóriumi tag
 • Dr. Schmidt Erzsébet, kuratóriumi tag
 • Király Róbert, alapítványi titkár

Képviseletre az elnök és egy másik tag együttesen jogosult.

Az alapító okirat módosításának kelte: 2005. július 15.

Jogerőre emelkedésének napja:
2005. október 4.

Adószám: 19034951-1-02

Pécsi Tudományegyetem Alapítvány
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Király Róbert, alapítványi titkár
Tel.: +36 72/ 501-500 (12457)
E-mail: kiraly.robert@pte.hu

utoljára frissítve: 2014. március 17. 12:14:03

Címkék: pte1%alapítványfelajánlásadó

kapcsolódó tartalmak:

« vissza