Bejelentkezés

Díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülés a Pécsi Tudományegyetemen

szerzõ: Aknai Péter | 2009. március 12. 17:17:32

A Pécsi Tudományegyetem március 15-ei megemlékezéssel egybekötött Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést rendezett március 12-én, csütörtökön. Az ünnepségen dr. Horváth Béla kapcsolati rektorhelyettes mondott ünnepi beszédet.

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik
  
  • több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket,
  • nemzetközi elismerésre tettek szert,
  • szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel,
  • komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak, és művészetnek
  • és honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét emeli.

A Pécsi Tudományegyetem  díszdoktori, honoris causa címet adományozott Stefanie Bode-Böger professzornak, Nguyen Huu Ninh professzornak és Nyíri Kristóf professzornak.

Stefanie Bode-BögerStefanie Bode-Böger (Németország)

A magdeburgi Otto-von-Guericke Egyetem Orvostudományi Kar

Klinikai Farmakológia Intézet igazgatója.

 

 


 

Nyíri KristófNyíri Kristóf (Magyarország)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára, akadémikus.

 

 

 

 

Nguyen Huu NinhNguyen Huu Ninh (Vietnam)

A Center for Environment Research Education and Development Hanoi igazgatója, a klímaváltozás témájában Nobel-békedíjas (2007) Éghajlat-változási Kormányközi Testület tagja.


  

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

Dr. Gerhard Wannernek, a Salzburgi Egyetem emeritus professzorának,

Dr. Császi Lajosnak, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

Dr. Bércesi Ferencnek, a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Pécsi kirendeltségvezetőjének

Dr. Csefkó Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet ügyvezető igazgatójának

Horváthné dr. Szőllősi Ilonának, az Egészségtudományi Kar nyugalmazott főiskolai docensének

Dr. Uwe Kirstnek, a Kirst - Gesellschaft für Kommunikation mbh ügyvezető igazgatójának

Dr. Müller Róbertnek, a Balatoni Múzeum nyugalmazott igazgatójának

Dr. Nemes Zsuzsának, a Baranya Megyei Kórház Infektológiai Osztály főorvosának,

Dr. Palanovics Norbertnek, a Pick Szeged Zrt. ország-menedzserének,

Dr. Puskás Tamásnak, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály osztályvezető főorvosának,

Dr. Simon Attila Pálnak, a balatonfüredi Állami Szívkórház osztályvezető főorvosának,

valamint Szabó Ádám Sándornak, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

Díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülés


 
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottsága elnökének megbízásából tájékoztatom Önöket, hogy a PTE Szenátusa az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitált doktori címet ítélt oda:                   


A biológiai tudományok területén:

Jakab Gábornak, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docensének

A fizikai tudományok területén:

Kuhlevszkij Szergejnek, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docensének

A pszichológiai tudományok területén:

B. Erdős Mártának, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

A neveléstudományok területén

Rétsági Erzsébetnek, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docensének

Bárdossy Ildikónak, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének

valamint Juhász Gábornak, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A történettudományok területén:

Bagi Dánielnek, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének

A néprajztudományok területén:

Vargyas Gábornak, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének

Nagy Ilonának, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének

Az irodalomtudományok területén:

Rákai Orsolyának, az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos munkatársának

valamint Benyovszky Krisztiánnak, a nyitrai Konstantin Egyetem egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A kommunikációs tudományok területén:

Németh Erzsébetnek, a Semmelweis Egyetem egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

Az egészségtudományok területén:

Verzár Zsófiának, a Baranya Megyei Kórház osztályvezető főorvosának

Tamás Péternek, a PTE Általános Orvostudományi Kar klinikai szakfőorvosának

valamint Tenke Péternek, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház osztályvezető főorvosának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


Az építőművészet területén:

Hutter Ákosnak, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának

Rohoska Csabának, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának

Orbán Ferencnek, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai tanárának

Kondor Tamásnak, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának

Kovács-Andor Krisztiánnak, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának

Veres Gábornak, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának

valamint Zoltán Erzsébetnek, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A közgazdaságtudományok területén:

Ternovszky Ferencnek, a Budapesti Gazdasági Főiskola tanszékvezető-helyettesének, ako oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A PTE Egyetemi Doktori Bizottsága elnökének megbízásából tájékoztatom Önöket, hogy a PTE Szenátusa sikeres védésük alapján Ph.D. fokozatot ítélt oda:


Az állam-és jogtudományok területén:

Parti Katalinnak, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársának

Domaniczky Endrének, Budapest XVIII. kerülete polgármesteri főtanácsadójának

A közgazdaságtudományok területén:

Nagy Bálint Zsoltnak, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanársegédjének

Geréb Lászlónak, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Székelyudvarhelyi Képzési Központja ügyvezető igazgatójának

Szücs Tamásnak, a PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktusának

Vilmányi Mártonnak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusának

valamint Rózsa Andreának, a Debreceni Egyetem egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A földtudományok területén:

Berkics Erikának, a PTE Bölcsészettudományi Kar nyelvtanárának

Bugya István Titusznak, a PTE Természettudományi Kar egyetemi tanársegédjének

Kőkuti Tamásnak, a Vegyépszer Zrt.stratégiai HR igazgatójának

Végh Andornak, a  PTE Természettudományi Kar óraadó tanárának

Keresztes László Lórántnak, a Keresztes-Gréczi Kft. project-koordinátorának

valamint Baranyai Gábornak, a PTE Természettudományi Kar tudományos segédmunkatársának, és Bácskainé Pristyák Erikának, a Nyíregyházi Főiskola főiskolai tanársegédjének, akik oklevelüket későbbi időpontban veszik át.


A történettudományok területén:

Kovács Zoltán Andrásnak, a Történeti Hivatal munkatársának

Paksy Zoltánnak, a Zala Megyei Levéltár levéltárosának

Pordán Ildikó középiskolai tanárnak

Veres Tímeának, az Eperjesi Tudományegyetem tudományos munkatársának

Katona Attilának, a Berzsenyi Dániel Főiskola adjunktusának


Az irodalomtudományok területén:

Szollát Dávidnak, az MTA Irodalomtudományi Intézete munkatársának

valamint Medve A. Zoltánnak, a bajai Eötvös József Főiskola adjunktusának,aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A pszichológiai tudományok területén:

Balogh Lászlónak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanársegédjének

valamint Illés Anikónak, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi adjunktusának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.


A nyelvtudományok területén:

Bukta Katalinnak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusának

Fodor Mónikának,  a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének

Lugossy Rékának, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusának

Sztanáné Babics Editnek, a bajai Eötvös József Főiskola főiskolai docensének

Golubeva Irinának, a veszprémi Pannon Egyetem nemzetközi koordinátorának

Huszár Zsuzsannának, a PTE Bölcsészettudományi Kar tudományos munkatársának


A neveléstudományok területén:

Rémesné Köpeczi Bócz Edit magántanár-társadalomkutatónak

Varga Arankának, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének


Az orvostudományok területén:

Sándor Katalinnak, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének

Komlósi Katalinnak, a PTE Klinikai Központ központi rezidensének

Fülöp Norbertnek, a PTE Klinikai Központ klinikai orvosának

Berenténé Bene Juditnak, a PTE Klinikai Központ tudományos segédmunkatársának

Funke Simoné-nak, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának

Karsai Árpádnak,  a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének

Péterfalvi Ágnesnek, az Egészségügyi Minisztérium munkatársának

Gyimesi Csillának, a PTE Klinikai Központ egyetemi adjunktusának

Szabó Évának, a PTE Klinikai Központ központi rezidensének

valamint Kovács Norbertnek, a PTE Klinikai Központ egytemi tanársegédjének és

Rózsa Csillának, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főorvosának, akik oklevelüket későbbi időpontban veszik át.


Az egészségtudományok területén:

Gidai Jánosnak, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanársegédjének

Bogner Barnának, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza osztályvezető főorvosának

Domány Balázsnak, a Baranya Megyei Kórház szakorvosának.

Címkék: ünnepidíszdoktoravatószenátusi
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni