Bejelentkezés

Oklevélátadó Ünnepi Szenátusi Ülés a Pécsi Tudományegyetemen

szerzõ: Aknai Péter | 2010. június 03. 17:28:00

Ünnepi Szenátusi Ülést tartott a Pécsi Tudományegyetem 2010. június 3-án, a Dr. Halasy-Nagy József Aulában, ahol az egyetem szenátusa habilitált doktori-, címzetes egyetemi tanári-, docensi-, professzor emeritusi-, egyetemi magántanári kinevezéseket, Ph.D. okleveleket, excellence publikációs díjakat, valamint kiemelkedő szellemi alkotás díjakat adott át.

Az ünnepi szenátusi ülésen köszöntőt dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora mondott.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. november 5-ei ülésén nemzetközileg is kimagasló kutatási eredményeiért, az általa vezetett kutatási és oktatási műhelyekben végzett iskolateremtő tevékenységéért, valamint a Pollack Mihály Műszaki Kar érdekében végzett kimagasló munkájáért Professzor emeritus címet adományozott Iványi Miklós egyetemi tanárnak.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. november 5-ei ülésén több évtizedes, tartósan magas színvonalú oktató-nevelő, tudományos és szakmai munkája méltó elismeréseképpen, valamint a Pollack Mihály Műszaki Kar érdekében végzett kimagasló tevékenységéért Professzor emeritus címet adományozott Tímár András egyetemi tanárnak.

Tóth József és Gábriel Róbert

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2010. február 18-ai ülésén emberi, szakmai, oktatói, iskolaépítői, illetve tudományszervezői munkássága elismeréseként, professzor emeritus címet adományozott Tóth József nyugalmazott egyetemi tanárnak, rector emeritusnak.

Életműve előtti tisztelgésként, a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében végzett kezdeményező, szervező és támogató tevékenysége elismeréseként Gábriel Róbert, egyetemünk rektora a Pécsi Tudományegyetem Alapító okiratát adományozza új professzor emeritusunknak.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. november 5-ei ülésén több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő és tudományos munkája elismeréseként, valamint a Pollack Mihály Műszaki Kar érdekében végzett kimagasló munkájáért és a tudományos utánpótlás nevelésében kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként Professor emerita címet adományozott Iványi Miklósné Szakács Amália nyugalmazott egyetemi tanárnak. Professzor Asszony oklevelét férje Iványi Miklós professor emeritus vette át.

Oklevélátadó Ünnepi Szenátusi Ülés a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott Cseri Miklósnak, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum főigazgatójának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

 • Fejér Tamásnak, a Perbit HR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójának
 • Kertész Attilának a Kodály Zoltán Gimnázium Liszt-díjas karnagyának
 • Kornai Gábornak, az AAM Tanácsadó Zrt. elnökének
 • Kovács Gézának, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat igazgatójának
 • Laczó Zoltánnak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott docensének
 • Pálfiné dr. Szabó Ilonának, az Egészségtudományi Kar tudományos főmunkatársának
 • Szabó Lászlónak, a Raiffeisen Bank Zrt. ügyvezető igazgatójának
 • Bernd Webernek az AGAPLESION Közhasznú Rt. vezérigazgatójának
 • valamint Armin Claussnak, a Frankfurti Diakonia Klinikák taggyűlése elnökének

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa egyetemi magántanári címet, és a PTE címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott

 • Nagy Ferencnek, a Kaposi Mór Kórház osztályvezető főorvosának
 • valamint Kincses Veronika Kossuth-díjas mesterművésznek

A Pécsi Tudományegyetem tudományos céljainak megvalósítása érdekében a PTE Rektora, az egyetemen folyó kutató- és alkotómunka, művészeti tevékenység elismerése céljából, a Tudományos Tanács javaslatára a 2009. év Excellence Díját adományozta:

 • Petrétei József professzornak, az Alkotmányos demokrácia alapintézményei című könyvéért
 • Decsi Tamás professzornak A beteg gyermek táplálása című könyvéért
 • Rekettye Gábor egyetemi tanárnak Hetesi Erzsébettel közösen jegyzett Kínálatmenedzsment című könyvéért.

A Pécsi Tudományegyetem rektora a Tudományos Tanács javaslatára a 2009. év kiemelkedő szellemi alkotása díjban részesítette:

 • Az Állam- és Jogtudományi Karon Fábián Adrián adjunktust Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei című könyvéért
 • Az Általános Orvostudományi Karon Kovács Magdolna egyetemi tanárt Neuropeptides and peptide analogs című könyvéért
 • A Bölcsészettudományi Karon Müller Péter egyetemi tanárt Test és teatralitás című könyvéért
 • Az Egészségtudományi Karon Betlehem József egyetemi docenst tudományos közleményéért
 • A Közgazdaságtudományi Karon Kaposi Zoltán egyetemi tanárt Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai című könyvéért
 • A Pollack Mihály Műszaki Karon Bachman Zoltán egyetemi tanárt, a Breuer Marcell Doktori Iskola alkotásaiból rendezett Zeit Zug - Time Train című berlini kiállításért
 • A Természettudományi Karon Kovács János adjunktust tudományos cikkéért
 • Az Illyés Gyula Főiskolai Karon Boronkai Dóra adjunktust, a Klinikai Központban Tényi Tamás egyetemi decenst, a Művészeti Karon Valkó László egyetemi tanárt, akik a díjat későbbi időpontban veszik át

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottsága javaslatára a PTE Szenátusa az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitált doktori címet ítélt oda:

Az állam-és jogtudományok területén:

 • Bordás Máriának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensének
 • Drinóczi Tímeának, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Gál István Lászlónak, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának

Az orvostudományok területén:

 • Ábrahám Hajnalkának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Balogh Péternek, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Battyáni Istvánnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Gömöri Évának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Hajtó Tibornak, az Általános Orvostudományi Kar címzetes egyetemi tanárának
 • Jandó Gábornak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Karádi Oszkárnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Komócsi Andrásnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Lubics Andreának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Mangel Lászlónak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Nagy Zsuzsannának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Osváth Péternek, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Pfund Zoltánnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának
 • Reuter Gábornak, az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága labaratóriumvezetőjének
 • Szabados Sándornak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Szűcs Annának, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet főorvosának
 • Várbíró Gábornak, a Keele University assistant professorának
 • Vásárhelyi Barnának, az MTA és a Semmelweis Egyetem tudományos főmunkatársának
 • Vereckei Andrásnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének

A történettudományok területén:

 • Kiss Gergelynek, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusának

Az irodalomtudományok területén:

 • Virág Zoltánnak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének

Az egészségtudományok területén:

 • Jancsó Gábornak, az Általános Orvostudományi Kar szakorvosának
 • Battyáni Zitának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének,
 • Clemens Bélának, a debreceni Kenézy Kórház osztályvezető főorvosának
 • Pál Endrének, a Baranya Megyei Kórház főorvosának
 • Sipos Katalinnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének
 • Szikinger Istvánnak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem óraadó tanárának, akik okleveleiket későbbi időpontban veszik át.

A PTE Egyetemi Doktori Bizottsága javaslatára a PTE Szenátusa sikeres védésük alapján Ph.D. fokozatot ítélt oda az alábbi hallgatóknak:

Az orvostudományok területén:

 • Aradi Dánielnek, az Általános Orvostudományi Kar rezidens orvosának
 • Kertes Erikának, az Általános Orvostudományi Kar tudományos segédmunkatársának
 • Papp Andrásnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének
 • Undi Saroltának, a Veszprémi Kórház rezidens orvosának
 • Wilhelm Ferencnek, az Általános Orvostudományi Kar klinikai főorvosának
 • Jáksó Pálnak, az Általános Orvostudományi Kar tudományos segédmunkatársának
 • Tóth Krisztiánnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének

A nyelvtudományok területén:

 • Farkas Juditnak, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének
 • Pelcz Katalinnak, a PTE Nemzetközi Oktatási Központ ügyvivő szakértőjének
 • Velics Gabriellának, a Nyugat-Magyarországi Egyetem főiskolai adjunktusának
 • valamint Farkas Editnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem főiskolai adjunktusának

A történettudományok területén:

 • Farkis Tímeának, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének

Az irodalomtudományok területén:

 • Mári Edit Ilonának, a Szegedi Tudományegyetem nyelvtanárának

A neveléstudományok területén:

 • Mrázik Juliannának, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének

A pszichológiai tudományok területén:

 • Zsák Juditnak, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar egyetemi tanársegédjének

A közgazdaságtudományok területén:

 • Vadasi Aidának, az Ariadne Agency menedzser-igazgatójának
 • Kiglics Istvánnak, a Ryukoku Egyetem kutatójának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át

A földtudományok területén:

 • Jelenszkyné Fábián Ildikónak, a pécsi Pázmány Péter utcai Általános Iskola és Óvoda tanárának
 • Papp Jánosnak, a Pappné Darida Andrea Nyelvoktató Kft. tanárának

A biológiai tudományok területén

 • Papp Gábornak, a Természettudományi Kar egyetemi tanársegédjének

Az állam- és jogtudományok területén

 • Hatvani Zsoltnak a Természettudományi Kar dékáni hivatalvezetőjének
Címkék: ÜnnepiszenátusiÜlésoklevélátadó
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni