Bejelentkezés

Tudásközpont házavató és tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés (VIDEÓ+GALÉRIA)

szerzõ: PTE | 2010. szeptember 08. 13:09:47

Szerdán átadták az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program egyik nagyberuházásaként épült Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontot. A házavató - amely egyben a Pécsi Tudományegyetem (PTE) tanévnyitó ünnepi szenátus

Az új, integrált könyvtár várhatóan 2010. október 22-től, 13.000 m2-en várja olvasóközönségét a Tudásközpontban. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg. A támogatás összege 4,6 milliárd forint volt. További adatok »

Az ünnepélyes házavatóval egybekötött ünnepi szenátusi ülésén Bódis József rektor mondott tanévnyitó beszédet. Kiemelte, hogy az egyetem életében ez egy történelmi pillanat, egy szimbolikus új kezdet. „A mai helyzetben nem lehet más stratégiai cél, mint erkölcsileg megújulni, rendezni sorainkat, a gazdasági stabilitást megszerezni, bekerülni, bent maradni az ország első 5 legjobb egyeteme közé. Sok tekintetben ott vagyunk, sok tekintetben még fejlődnünk kell. Ha közösen tudunk tenni a célok érdekében, akkor a siker sem marad el." - mondta el ünnepi köszöntőjében a rektor.

Hargitai János, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont konzorcium vezetője házavató beszéde után Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere mondott köszöntőt, melyben a város és a Tudásközpont kapcsolatát emelte ki. Majd Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye püspöke megáldotta az épületet. Az eseményen részt vettek: Csépe Valéria, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár-helyettese; Komlósi László Imre, általános rektorhelyettes; Kovács L. Gábor, tudományos és innovációs rektorhelyettes; Zeller Gyula, gazdasági és stratégiai rektorhelyettes, valamint Herendi Ferenc, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kulcsait a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár részéről Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató asszony vette át Hargitai Jánostól, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára részéről pedig Fischerné Dárdai Ágnes főigazgató asszony vette át a kulcsokat Bódis József rektortól, majd rövid beszédben köszöntötte az egybegyűlteket. 

Dr. Bódis József, Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, Szabolcsiné Orosz Hajnalka

Suchman Tamás az előző kormány EKF ügyekért felelős kormánybiztosa egy eredeti Janus Pannonius kötetet adományozott a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtárnak.

A Művészeti Kar ünnepi műsorában Baráti Kristóf hegedűművész, a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének kiemelkedő hallgatója egy Stradivari hegedűn adta elő improvizációját Heinrich Wilhelm Ernst: A nyár utolsó rózsája c. darabjára.

Egyetemi tanári kinevezések

A Magyar Köztársaság elnöke 2010. február 1-jén egyetemi tanári kinevezést adott át a Pécsi Tudományegyetem két oktatójának. Az ünnepi ülésen az egyetem rektora adta át a kinevezetteknek a professzori karhoz tartozás jelképeként a Pécsi Tudományegyetem talárját.

A Pollack Mihály Műszaki Karon:

 • Jankovics Tibor, az Építész Szakmai Intézet professzora

A Természettudományi Karon:

 • Jakab Gábor, a Biológiai Intézet professzora

A Magyar Köztársaság elnöke 2010. szeptember 1-jével egyetemi tanárrá nevezte ki a PTE alábbi oktatóit. Az ünnepi ülésen az egyetem rektora adta át a kinevezetteknek a professzori karhoz tartozás jelképeként a Pécsi Tudományegyetem professzori talárját.

Az Általános Orvostudományi Karon:

 • Berki Tímea, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet professzora
 • Ifj. Gallyas Ferenc, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet professzora
 • Illés Zsolt, a Neurológiai Klinika professzora
 • Janszky József, a Neurológiai Klinika professzora
 • Menyhei Gábor, az Érsebészeti Tanszék professzora
 • Pethő Gábor, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet professzora

A Bölcsészettudományi Karon:

 • Ambrus Attiláné Kéri Katalin, a Neveléstudományi Intézet professzora
 • Gyarmati György, a Modernkori Történeti Tanszék professzora
 • Gyöngyösiné Kiss Enikő, a Pszichológia Intézet professzora
 • Péley Bernadett, a Pszichológia Intézet professzora

A Művészeti Karon:

 • Somody Péter, a Vizuális Művészeti Intézet professzora.

Miniszteri és egyetemi kitüntetések

A Pécsi Tudományegyetem Rektorának felterjesztése és a szakmai kuratórium döntése alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztere több évtizedes oktatói munkássága és a hallgatókkal való példaértékű kapcsolata elismeréseképpen Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Juhász Pálnak, a Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai docensének.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést adományozott Lénárd László professzornak a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében végzett kezdeményező, szervező és támogató tevékenységéért.

Bódis József (balra) és Lénárd László

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést adományozott Varga-Sabján Lászlónak, a Paksi Atomerőmű Zrt. törzskari és humán igazgatójának, a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében végzett kezdeményező és támogató tevékenységéért.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az egyetemen 2001 - 2010 között tanúsított kimagasló vezetői tevékenysége elismeréseként rector emeritus címet és a Pécsi Tudományegyetem pecsétgyűrűjét adományozza Gábriel Róbert professzornak.

Bódis József (balról) és Gábriel Róbert

A rektor javaslatára a Szenátus PTE Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más különösen jelentős adományt nyújt az Egyetemnek. Ebben az évben a Díjat Zalaegerszeg Megyei Jogú Városának ítélte a Szenátus. A város képviseletében Gyimesi Endre polgármester vette át az emlékplakettet Rektor Úrtól.

Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Díjat adományozott Malkó Tibornak és Pap Zoltánnak, a Pollack Mihály Műszaki Kar hallgatóinak a robotolimpián és a szingapúri RoboCup világversenyen elért eredményeik elismeréseként.

Az Egyetem rektora Alma Mater Emlékérmet adományozhat évente egy fő diplomát szerző egyetemi hallgató részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. Az Emlékérmet idén a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar végzett hallgatója, Szőke Szilvia vehette át.

Az Egyetem rektora Egyetemi Kultúráért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységével méltón öregbítette a Pécsi Tudományegyetem hírnevét.

Tudásközpont házavató és tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés

Kiemelkedő művészeti tevékenysége elismeréseként Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át a PTE ETK Fonti Five Tánccsoport. A kitüntetést Fontányi Gréta, a tánccsoport vezetője vette át.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át a SIEN Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány, ICWiP Nemzetközi Kultúrhét Ifjúsági Fesztivál, a rendezvény kiemelkedő kulturális értékének elismeréseként. A díjat Tarrósy István, az Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át.

Az Egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette a Pécsi Tudományegyetem hírnevét.

Tudásközpont házavató és tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés

A 2010. évben Egyetemi Sportéletért Díjban részesült:

 • Papp Gábor, a PTE PEAC ügyvezető elnöke
 • Korcsmár Judit, az Általános Orvostudományi Kar VI. éves hallgatója
 • Peterdi András, a Természettudományi Kar hallgatója.

A PTE rektora tudományos diákköri munkája elismeréseként oklevelet adományozott Maász Gábornak, az Általános Orvostudományi Kar végzett gyógyszerész hallgatójának.

A PTE rektora tanulmányi eredménye és tudományos diákköri munkája elismeréseként oklevelet adományozott Nagy Szilvia Anettnek az Egészségtudományi Kar orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitika szakos hallgatójának.

A Baranya Megyei Önkormányzat kitüntetése

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 74/2010. határozatával Hallgatói Tudományos Díjat adományozott Árvai Tünde történelem-kommunikáció szakos hallgatónak, az országos tudományos diákköri konferenciákon elért kiváló eredményei elismeréseként.

Korábbi cikkeink a témában:

Címkék: tudásközpontünnepségünnepitanévnyitópteszenátusiülésházavató

kapcsolódó galériák:

« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni