Bejelentkezés

Biotechnológiai fellegvárrá válhat Pécs és Eszék egyeteme (VIDEÓ)

szerzõ: HARKA Éva / UnivPécs | 2011. június 01. 14:34:24

A régióban egyedülálló biotechnológiai kutatóközpont jöhet létre a Pécsi Tudományegyetem és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem együttműködésében. A több mint egymillió eurós uniós támogatásból megvalósuló, határon átívelő együttműködés révén az intézményekben a legkorszerűbb biotechnológiai kutatásokra nyílik majd mód.

A két felsőoktatási intézmény négy közös pályázatán összesen közel kétmillió eurót nyert a fejlesztésekre. A sajtótájékoztatón a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt kapcsán már szorosan együttműködő két város képviseletében Páva Zsolt polgármester és Liljana Pancirov főkonzul voltak jelen.

Biotechnológiai fellegvárrá válhat Pécs és Eszék egyeteme

„A biotechnológia a XXI. század húzóágazata, mely kitörési pontot jelenthet a régiónak."- hangsúlyozta a projekt kapcsán tartott sajtótájékoztatón Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánja, s utalt arra is, hogy nemrég a biotechnológiai szak is helyet kapott az orvoskar oktatási portfóliójában. A projekt szakmai oldalát magyar részről összefoglaló Németh Péter elmondta: „Olyan regionális fejlesztésről van szó, mely ipari szerkezetváltást céloz. A szakemberképzés, a kutatás-fejlesztés és az elsősorban a horvát és magyar közép- és kisvállalkozókra támaszkodó kutatáshasznosítás háromszöge szolgál mindennek alapjául."

Komoly pályázati sikereket értek el a pécsi és az eszéki egyetem orvoskarainak munkatársai, amelyek révén a tágabb régióban is egyedülálló kutatási és oktatási központ jön létre. A mind a két országban újdonságnak számító fejlesztéseknek köszönhetően a két egyetemen a legkorszerűbb biotechnológiai kutatások folyhatnak majd, legyen szó akár rákkutatásról, akár regeneratív medicináról, és a két város tudományos és technológiai potenciálja révén a biotechnológiai ipar befektetői számára is vonzó célpont lesz. A beruházások áldásos hatásai mind a magyar, mind a horvát oldalon érezhetőek lesznek.

Biotechnológiai fellegvárrá válhat Pécs és Eszék egyeteme

A 2009-ben, a PTE Általános Orvostudományi Kara és a Josip Juraj Strossmayer Egyetem  Általános Orvostudományi Kara által közösen beadott IPA pályázat, a „Határon Átnyúló Biotechnológiai Együttműködés a Fenntartható Regionális Egészségiparért", azaz rövidebb nevén  CABCOS célja egy olyan országosan is egyedülálló modern laboratóriumi infrastruktúra (kórokozó mentes környezetben végzett transzgenikus technológiákat használó alkalmazott orvosi biotechnológia kutatást lehetővé tevő) kialakítása volt a pécsi és az eszéki orvoskarokon, amelyek szilárd alapot teremtettek egy további, fenntartható biotechnológia együttműködésnek.

Ines Drenjancevic tudományos dékán-helyettes az eszéki partner oldaláról hangsúlyozta: a projekt kapcsán céljuk mind a horvát, mind a pécsi hallgatóknak lehetőséget adni arra, hogy bekapcsolódhassanak a főleg autoimmun betegségek kapcsán kezdődő kutatásba - az eredményeken alapuló szolgáltató központokat is felállítani terveznek, hogy azok a szélesebb régióban is hasznosulni tudjanak.

Az állatkísérletek fontos szerepet játszanak a modern orvostudomány fejlődésében, ám az állatokat megfelelő körülmények között kell tartani: egyrészt minél jobb, minél humánusabb életkörülményeket kell biztosítani számukra, másrészt oly mértékben tisztalétesítményekre van szükség, amelyek biztosítják, hogy kórokozóktól mentes környezetben hajthatóak végre a kísérletek, vagyis az eredmények külső behatásoktól mentesen születhetnek.

Biotechnológiai fellegvárrá válhat Pécs és Eszék egyeteme

Ezeknek az elvárásoknak maximálisan megfelel a 80 millió forintos beruházás keretében a PTE ÁOK-n felépülő állatház, amelyben kis méretű rágcsálók, elsősorban fehér egerek kapnak majd helyet, sőt, a létesítmény ún. transzgenikus állatok létrehozására is alkalmas lesz. A pécsi állatház így nem csak Magyarországon, hanem a tágabb régióban is egyedülálló lesz.

A 2010-ben beadott és elfogadott újabb közös pályázat, a CABCOS II, amelynek költségvetése az előzőhöz hasonlóan mintegy 570.000 euró, elsősorban már olyan közös képzésekre illetve kutatásfejlesztési tevékenységekre összpontosít, amelyek hozzájárulnak a magasan képzett munkaerő helyben tartásához, illetve olyan szolgáltatási portfólió kialakításához, amely mind az alapkutatás számára (pl. rákkutatás, regeneratív medicina), mind a gyógyszeripar, az orvosi biotechnológiai ipar számára kitűnő lehetőségeket nyújt, mivel mind a magas színvonalú infrastruktúrát, mind a szükséges magasan képzett munkaerőt is biztosítani tudja.

A két CABCOS projekt eredményeit a szakemberképzésben is kamatoztatni lehet a 140 ezer  eurós uniós támogatással megvalósuló  BIOTECHEDU pályázat révén, amely a Pécsi Tudományegyetem és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem közötti együttműködést fűzi szorosabbra a biotechnológiai oktatás-fejlesztés terén. Az idén szeptemberben induló egyéves futamidejű projekt rövid távú célja, hogy az Eszéken végző biotechnológiai BSc képzésben résztvevő hallgatók kimeneti tudása harmonizáljon a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biotechnológia Mesterképzés felvételi követelményeivel.

A laboratóriumi eszközparkok fejlesztésére is lehetőség nyílik a „HEALTH IMPULSE: Health IMproving poPULation initiative reSEarch -Improving the health of the border population: a joint initiative in immunological research" pályázat keretében elnyert  550.000 euró révén. A projekt az eszéki és a pécsi orvoskar közös kutatása az alkalmazott immunológia, különös tekintettel a ritka autoimmun betegségek területén. Elsődleges célja a K+F kapacitás növelése azáltal, hogy összehangolja az eddigi tematikusan kapcsolódó kutatásokat az immunológia területén, ami által lehetővé válik a különféle immundiagnosztikai eljárások, protokollok kifejlesztése és standardizálása illetve standardizált adatok gyűjtése, analízise. Ez utóbbi a PTE ÁOK Immunológia és Biotechnológia Intézetében akkreditált immundiagnosztikai labor végzi.

Címkék: pécspteeszék
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni