Bejelentkezés

Felsőoktatási intézmények 2012. évi Szép magyar beszéd versenye

szerzõ: PTE | 2012. február 02. 10:52:08

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a 2011/2012-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A verseny - az ország és az intézmények nehéz anyagi helyzetére való tekintettel - az eddigi szokásoktól eltérően egyetlen napos lesz.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés" fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi és a teológiai karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • a) jó szövegértés és szöveghűség,
  • b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Kérjük az illetékes tanszékeket, valamint a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntőre 2012. március 30-án kerül sor Budapesten.


További részletek ezen a linken!

Címkék: magyarszépbeszéd2012
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni