Bejelentkezés

Tanévzárói Ünnepi Szenátusi Ülés a PTE-n (GALÉRIA)

szerzõ: PTE UnivTV | 2012. június 14. 15:30:00

2012. június 14-én tartotta meg a Pécsi Tudományegyetem Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülését a Dr. Halasy-Nagy József aulában. Az eseményen professzor emeritus, címzetes egyetemi tanári, docensi, címek átadására került sor, majd a habilitáltak, végül a doktori fokozatot szerzők vehették át okleveleiket.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2012. április 19-ei ülésén az urbanisztika területén végzett kimagasló mérnöki, tudományos és iskolateremtő munkája elismeréseként professzor emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott:

 • Hübner Mátyás egyetemi tanárnak

Kovács L. Gábor és Hübner Mátyás

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2012. április 19-ei ülésén az egyetem Egészségtudományi Karán végzett kiemelkedően magas színvonalú és meghatározó jelentőségű tudományos, oktatói, vezetői tevékenysége elismeréseként professzor emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott:

 • Sulyok Endre egyetemi tanárnak

Kovács L. Gábor és Sulyok Endre

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

 • Katus Lászlónak, az MTA Történettudományi Intézete tudományos tanácsadójának
 • Szentpéteri L. Józsefnek, a Tátorján Természetvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének
 • Borbély Katalinnak, az Országos Onkológiai Intézet főorvosának

----------------------------

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

 • Dara Péternek, a DEVISE Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának

Az állam-és jogtudományok területén:

 • Szilovics Csaba, a PTE Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi docense

A biológiai tudományok területén:

 • Fekete Csaba, a Természettudományi Kar egyetemi docense

A földtudományok területén:

 • Pirkhoffer Ervin, a Természettudományi Kar adjunktusa

A nyelvtudományok területén:

 • Jankovics Mária, a Nyugat-magyarországi Egyetem főiskolai tanára

A történettudományok területén:

 • Honvári János, a győri Széchenyi István Egyetem egyetemi docense

Az orvostudományok területén

 • Ábrahám István, az új-zélandi Otago University egyetemi tanára
 • Boldizsár Ferenc, a PTE Klinikai Központja adjunktusa
 • Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Kórház osztályvezető főorvosa
 • Halmosi Róbert, a PTE Klinikai Központja adjunktusa
 • Könczöl Franciska, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense
 • Kövesi Tamás, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense
 • Stankovics József, a Klinikai Központ egyetemi docense
 • Debreceni Balázs, az Általános Orvostudományi Kar adjunktusa
 • Karádi Kázmér, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense

Az egészségtudományok területén

 • Betlehem József, az Egészségtudományi Kar egyetemi docense

----------------------------

Az Egyetemi Doktori Bizottsága elnökének megbízásából tájékoztatom Önöket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa sikeres védésük alapján Ph.D. fokozatot ítélt oda az alábbi hallgatóknak:

Az állam- és jogtudományok területén:

 • Sziklay Júliának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság főosztályvezetőjének
 • Mohay Ágoston Csanádnak, a PTE Állam-és Jogtudományi Kara tanársegédjének, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

A biológiai tudományok területén:

 • Virág Eszter Andrea biológusnak

Az építészmérnöki tudományok területén:

 • Szatmári Tibornak, a Technomost sro. ügyvezetőjének

A filozófiai tudományok területén:

 • Sivadó Ákosnak, a PTE Bölcsészettudományi Kar tanársegédjének

A földtudományok területén

 • Berghauer Sándornak, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adjunktusának
 • Rozsnyai Katalinnak, a Szent István Egyetem gyulai Agrár-és Egészségtudományi Kara főiskolai docensének
 • Spiegler Patrícía vállalkozónak
 • Játékos Editnek, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola adjunktusának

Az irodalomtudományok területén:

 • Légmán Annának, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja munkatársának

A közgazdaságtudományok területén:

 • Csák Lászlónak, a CDC Consulting Kft. ügyvezető igazgatójának
 • Kardos Barbarának, a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi adjunktusának
 • Márkus Gábornak, a PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjének
 • Zsupanekné Palanyi Ildikónak, a Budapesti Gazdasági Főiskola zalaegerszegi Gazdálkodási Kara egyetemi adjunktusának

A neveléstudományok területén:

 • Arató Ferencnek, a PTE Bölcsészettudományi Kara tanársegédjének
 • Szűcs Norbertnek, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusának

A néprajztudományok területén:

 • Iancu Laurának, az MTA Néprajztudományi Intézete tudományos segédmunkatársának

A nyelvtudományok területén:

 • Bodolay Lászlónak, a Budapesti Gazdasági Főiskola docensének
 • Herendy Csillának, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusának
 • Richter Borbála Máriának, a Kodolányi János Főiskola adjunktusának

Az orvostudományok területén:

 • Kajtár Bélának, a PTE Általános Orvostudományi Kar laboratóriumi vezetőjének
 • Kun Attilának, a Tolna Megyei Kórház főorvosának
 • Nagy Juditnak, a PTE Általános Orvostudományi Kar klinikai orvosának
 • Németh Ádámnak, a PTE Klinikai Központ klinikai orvosának
 • Vincze Andrásnak, a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos segédmunkatársának
 • Bánáti Miklós Jánosnak, a neubrandenburgi Dietrich Bonhoeffer Klinikum osztályos orvosának
 • Gaál Valériának, a PTE Klinikai Központ tanársegédjének
 • Gyürüs Évának, a cardiffi University Hospital of Wales klinikai orvosának, a pszichológiai tudományok területén
 • Havelka Juditnak, az antwerpeni "Agora therapie en vormingscentrum" munkatársának 

----------------------------

Az Egyetemi Doktori Bizottság döntése értelmében DLA oklevelet vehet át:

Az építőművészet területén:

 • Halász György, a Budapesti Műszaki Egyetem tanársegédje
 • Horváth Magdolna, a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar tanársegédjének

A képzőművészetek területén:

 • Horváth Csaba Árpádnak, a bajai Eötvös József Főiskola adjunktusa
 • Joachim Kley szobrászművész

A zeneművészetek területén:

 • Bali János furulya és barokkfuvola művész

 

 Az eseményről készült fotók galériája ezen a linken található!

Címkék: ÜnnepiszenátusiÜléstanévzáró
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni