Bejelentkezés

Egyedülálló eredmény a magyar bölcsészettudományban

szerzõ: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék | 2013. május 06. 10:11:09

Pócs Éva, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének professor emeritája sajtótájékoztató keretében indította útjára az ERC (Európai Kutatási Tanács) Advanced Grants 2011-es felhívására beadott, „Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások” című pályázatát, mely az eddigi egyedüli nyertes pályázat Magyarországon a bölcsészettudományon belül.

Az Advanced Grant az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Tanács közös, egyéni alapkutatásokat támogató ösztöndíja, amely ma Európában az egyik legrangosabb szakmai elismerést és anyagi támogatást jelenti, amelyet a Bizottság adhat. A pályázat célja egy Pócs Éva professor emeritus vezetésével működő, a BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszékére telepített „Kelet-Nyugat" Vallásetnológiai Kutatóközpont létrehozása, illetve ennel anyagi feltételeinek biztosítása 5 éven keresztül. A kutatásra több mint 2 millió eurót nyert el.

A képen balról jobbra látható: dr. Müller Péter, a PTE BTK tudományos dékánhelyettese, dr. Pócs Éva, a projekt vezetője, és dr. Nagy Zoltán, a PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék vezetője

A kutatás célja a népi vallás néhány kulcsjelenségének antropológiai, történeti és folklorisztikai vizsgálata Közép-Kelet-Európa egy vallási határzónájában. A latin és bizánci kereszténység európai kezdetei óta kulturális és vallási kapcsolatok, párhuzamok és ellentétek lecsapódása figyelhető meg a helyi vallásokban. Ezeknek a múltbeli és jelenbeli lecsapódásait és folklorisztikus reprezentációit vizsgálja a kutatócsoport, az eltérő felekezetek határzónájában, illetve vegyes vallású hagyományos falusi közösségekben (magyar, román, szerb, horvát és vegyes etnikumú falvakban).

A pályázat a magyar tudományos életben szokatlanul gazdag eredményekkel kecsegtet. Megvalósul a vizsgálatba bevont történeti forrásokból egy térinformatikai alapokon nyugvó archívum és történeti dokumentumtár, amely rendezi és közzéteszi a történeti források anyagát. Elkészül 13 szerzőtől 16 önálló könyv, 6 közös tanulmánykötet illetve konferenciakötet, valamint 8 forráskiadvány.

Az Európai Bizottság támogatásával kifejezte, hogy fontosnak, támogatásra méltónak tartja a bölcsészettudományokat is; hogy a pályázatok elosztásánál csak a tervezet minősége játszik szerepet, nem pedig a korosztályos vagy gender megfontolások. A pályázat sikere a professzorasszony életművének elismerése mellett a humántudományok, a néprajz és a kulturális antropológia, valamint a Pécsi Tudományegyetem megbecsülését is kifejezte.

Címkék: btkpécsösztöndíjnéprajzantropológia
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni