PTE

Ünnepi Szenátusi Ülés a Pécsi Tudományegyetemen

szerzõ: PTE | 2008. november 06. 15:56:15

A Pécsi Tudományegyetem 2008. november 6-án díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést rendezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az eseményen az egyetem szenátusa elismeréseket és kinevezéseket adott át az intézmény oktatóinak.

dr. Periannan Kuppusamy - Fotó: Csortos SzabolcsAz ünnepi ülés dr. Bachmann Bálint, a Pollack Mihály Műszaki Kar Építész Szakmai Intézetének egyetemi docensének beszédével kezdődött, majd a Pécsi Tudományegyetem szenátusa díszdoktorává fogadta az Általános Orvostudományi Kar előterjesztésére dr. Periannan Kuppusamy professzort, az Állam- és Jogtudományi Kar előterjesztésére dr. Ulrich Sieber professzort, a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztésére dr. Volker Arnold professzort, a Természettudományi Kar előterjesztésére dr. Walter Zsilincsar professzort. A díszdoktorok dr. Gábriel Róbert rektortól vették át az egyetem talárját - amely a Pécsi Tudományegyetem professzori karához való tartozást jelképezi -, valamint a Doctor Honoris Causa cím adományozását igazoló oklevelet.

dr. Volker Arnold - Fotó: Csortos SzabolcsA Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kimagasló egyetemi vezetői tevékenységéért a Pécsi Tudományegyetem arany Pecsétgyűrűjét adományozza Kovács L. Gábor professzor úrnak.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott dr. Emődy Leventének, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának, dr. Székely Miklósnak, az Általános Orvostudományi Kar Kórélettani és Gerontológiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának, dr. Csere Tibornak, az Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ nyugalmazott főiskolai tanárának, dr. Hartmann Gézának, az Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ nyugalmazott főiskolai tanárának, dr. Laky Rezsőnek, az Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ nyugalmazott főiskolai tanárának, dr. Szelényi Zoltánnak, az Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ nyugalmazott egyetemi tanárának, dr. Tárnok Ferencnek, az Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ nyugalmazott főiskolai tanárának, dr. Barakonyi Károlynak, a Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának, dr. Bruhács Jánosnak, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának és dr. Tremmel Flóriánnak, az Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztika Tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Finszter Gézának, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetőjének, dr. Hajtó Tibornak, külső tudományos munkatársnak, dr. Makkay Jánosnak, az Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársának, dr. Szekfű Andrásnak, a Magyar Kommunikációtudományi Társaság alelnökének.

dr. Walter Zsilincsar - Fotó: Csortos SzabolcsA Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott dr. Brebán Valériának, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatójának, dr. Csordás Gábornak, a Jelenkor Kiadó Kft. ügyvezetőjének, Fred Volmernek, a Holland Kormányzati Tájékoztatási Szolgálat nyugalmazott főtanácsosának, dr. Mesterházy Károlynak, a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Adattár és Informatikai Főosztály nyugalmazott főosztályvezető helyettesének, dr. Szili Katalinnak, a Magyar Országgyűlés elnökének, dr. Takács Istvánnak, miskolci Semmelweis Kórház Belgyógyászati Intézet főorvosának, dr. Torbágyi Melindának, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára főosztályvezetőjének és dr. Világi Rudolfnak, a KÖGÁZ Rt. Személyzeti és Oktatási Osztályának nyugalmazott osztályvezetőjének.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Habitusvizsgáló és Habilitációs Bizottsága javaslatára a PTE Szenátusa az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitációt ítélt oda:

dr. Ulrich Sieber - Fotó: Csortos Szabolcsaz orvostudományok területén Gerlinger Imrének, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének,  Janszky Józsefnek, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének, Kelemen Dezsőnek, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének, Kiss Istvánnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének, Koppán Miklósnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának, Kovács Tibornak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének, Menyhei Gábornak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének, Tornóczky Tamásnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének; Habon Tamásnak, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének;

az egészségtudományok területén Kriszbacher Ildikónak, az Egészségtudományi Kar egyetemi docensének ;

a közgazdaságtudományok területén Karoliny Mártonné Csetneki Zsuzsannának, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docensének ;

a filozófiai tudományok területén  Demeter Tamásnak, az MTA Filozófiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársának; Kondor Zsuzsannának, az MTA Filozófiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársának; Krokovay Zsoltnak, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének;

a történettudományok területén Sashalmi Endrének, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének, Fekete Máriának, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusának;

a pszichológiai tudományok területén Révész Györgynek, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének

a földtudományok területén Hanusz Árpádnak, a Nyíregyházi Főiskola főiskolai tanárának, Nagyváradi Lászlónak, a Természettudományi Kar egyetemi docensének, Trócsányi Andrásnak, a Természettudományi Kar egyetemi docensének;

a biológiai tudományok területén Puskás Lászlónak, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet tudományos munkatársának;

Bachmann Bálint - Fotó: Aknai P.

az építőművészet területén Bachmann Bálintnak, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi docensének, Iványi Péternek, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi docensének, Ifj. Kistelegdi Istvánnak, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának és Szabó Évának, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi docensének.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Doktori Bizottsága javaslatára a PTE Szenátusa sikeres védésük alapján Ph.D. fokozatot ítélt oda:

az orvostudományok területén Almási Róbertnek, a Seffer és Renner Magánklinika Kft. részlegvezető főorvosának, Cserjési Renátának, a firenzei Neurológia és Pediátriai Kórház orvosának, Csontos Csabának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának, Erhardt Évának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Juhász Zsoltnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Kelemen Ottónak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának, Lengyel Ferencnek, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Magyari Lilinek, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Papp Szilárd Lászlónak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Pótó Lászlónak, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének,Szakály Péternek, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának, Szíjártó Zsuzsannának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának, Toller Gábornak, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjéne,k Varga Gábornak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Varjú Cecíliának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának;

az egészségtudományok területén Kovács Árpádnak,  a Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centruma szakorvos jelöltjének, Oláh Andrásnak, a PTE Egészségtudományi Kar egyetemi adjunktusának, Vida Gabriellának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusának;

Ünnepi szenátusi ülés - Fotó: Aknai P.

a közgazdaságtudományok területén Bedő Zsoltnak, a  PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Budai Eleonórának, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktusának, Gróf Ágnes ügyvezető igazgatónak, Nagyné Lányi Beatrix-nak, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Pintér Évának, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktusának, Schäfferné Dudás Katalinnak, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Szűcs Krisztiánnak, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Ronen Rozenblumnak, a Hospitech Respiration Ltd. marketing igazgatójának, Takács Andrásnak, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Daddy Yacovnak,  az Israel Treasury Office vezető adóellenőrének.

a regionális tudományok területén Baráth Gabriellának, az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete tudományos segédmunkatársának, Makra Zsoltnak, az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány üzletfejlesztési munkatársának;

az állam -és jogtudományok területén Bankó Zoltánnak, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának, Decastello Alice-nak, a Vita-Chi Bt. felülvéleményező főorvosának,  Fenyvesi Csabának, a PTE Állam és Jogtudományi Kar egyetemi docensének; Herke Csongornak, a PTE Állam és Jogtudományi Kar egyetemi docensének; Petrétei Józsefnek, a PTE Állam és Jogtudományi Kar egyetemi docensének; Polyák Gábornak, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának, Rózsás Eszternek, a PTE Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának, Tilk Péternek, a PTE Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának;

a kommunikációs tudományok területén Dombrádi Krisztiánnak, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárának, Jenei Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusának, Kemenesi Zsuzsannának, a Kaposvári Egyetem egyetemi adjunktusának, Kolin Péternek, az Információs Társadalom- és Trendkutató Intézet tudományos főmunkatársának, Molnár Lászlónak, a TÁRKI  kutatójának;

a pszichológiai tudományok területén Bede Nórának, a Budapesti Gyermekvédelmi Szakszolgálat pszichológusának, Iván Zsuzsanna biológusnak, Osváth Anikónak, a PTE Egészségtudományi Kar főiskolai adjunktusának, Szenes Mártának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusának, Tóth Éva vállalkozónak;

a nyelvtudományok területén Géró Györgyinek, a budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusának, Juhász Valériának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanársegédjének, Kátainé Koós Ildikónak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem főiskolai adjunktusának, Kuthy Erikának, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola egyetemi adjunktusának, Nádai Juliannának, a Széchenyi István Egyetem nyelvtanárának, Salamon Eszternek, a Nyugat-Magyarországi Egyetem főiskolai adjunktusának, Sebestyénné Tar Évának, a Kaposvári Egyetem főiskolai adjunktusának, Pintér Mártának, a veszprémi Pannon Egyetem egyetemi adjunktusának, Varga Orsolyának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanársegédjének Wallendums Tündének, a Budapesti Gazdasági Főiskola tanársegédjének;

az irodalomtudományok területén Szilágyi-Nagy Ildikó újságírónak;

a történettudományok területén Apáti Anna Zitának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási szakértőjének, Gőzsy Zoltánnak, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Vitári Zsoltnak, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének;

a politikai tudományok területén Szabó Gábornak, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának;

a néprajztudomány területén Mikos Évának, az MTA Néprajzi Intézete tudományos segédmunkatársának;

a neveléstudományok területén Pálmainé Orsós Annának, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegédjének;

a földtudományok területén Bokor Bélának, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  egyetemi adjunktusának, Borsos Béla író-fordító-tolmácsnak, Dolgosné Kovács Anitának, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi docensének, Kopcsay Lászlónak, a Budapesti Gazdasági Főiskola főiskolai adjunktusának, Lőrincz Katalinnak, a Tourinform Veszprém irodavezetőjének, Milics Gábornak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanársegédjének;

a biológiai tudományok területén Babai Norbert, kutató biológusnak, Gazdag Zoltánnak, a Természettudományi Kar egyetemi tanársegédjének, Takács Krisztinának, a Csertex Kft. területi képviselőjének, Thuróczy Györgynek, az Országos "Fréderic Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tudományos főosztályvezetőjének;

a kémiai tudományok területén Nagy Líviának, a Természettudományi Kar tudományos munkatársának, Rezeli Melindának, a Soft Flow Hungary Kft., kutató-fejlesztő biológusának, Takátsy Anikónak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanársegédjének;

a fizikai tudományok területén Mechler Mátyás Illésnek, a Természettudományi Kar tudományos segédmunkatársának, Kunsági-Máté Sándornak, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docensének;

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Doktori Bizottsága javaslatára a PTE Szenátusa sikeres védésük alapján DLA fokozatot ítélt oda:

a képzőművészetek területén Ficzek Ferencnek, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanársegédjének, Kavecsánszki Gyulának, a miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának, Vásárhelyi Zsolt festőművésznek;

Füzesi Heierli Zsuzsanna keramikusművésznek, Jancsikity Józsefnek, a Kaposvári Egyetem egyetemi adjunktusának, Lieber Erzsébet festőművésznek, Rezsonya Katalinnak, a Művészeti Kar egyetemi adjunktusának;

az építőművészetek területén Jámbor Imrének, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának, Kiss Gyulának, a Szent István Egyetem egyetemi adjunktusának, Kovács Péternek, az ARCHIKO Kft vezető tervezőjének, Mezős Tamásnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének, Perényi Lászlónak, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának és Szabó Tamásnak, a Finta és Társai Építész Stúdió Kft vezető építész tervezőjének.

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanácsa javaslata alapján az Egyetem vezetése Publikációs Díjat adományozott

Dr. Boncz Imrének, az Egészségtudományi Kar egyetemi docensének

Dr. Decsi Tamásnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának

Dr. Husz Máriának, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar egyetemi docensének

Mechler Mátyás Illésnek, a Természettudományi Kar tudományos segédmunkatársának

Perjésiné Hámori Ildikónak, a Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai tanárának

Vajda Józsefnek, a Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai tanárának

Dr. Varga Attilának, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docensének

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanácsa javaslata alapján az Egyetem vezetése Excellence Publikációs Díjat adományozott

Dr. Bugár Gyöngyinek, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docensének

Dr. Colin Fosternek, a Művészeti Kar egyetemi tanárának

Dr. Farkas Évának, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar egyetemi adjunktusának

Dr. Kelemen Gábornak, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének

Dr. Kriszbacher Ildikónak, az Egészségtudományi Kar egyetemi docensének

Dr. Szekeres Júliának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának

Várady Gézának, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusának

Dr. Vargyas Péternek, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanácsa javaslata alapján az Egyetem vezetése Az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díjat adományozott

Dr. Aubert Antalnak, a Természettudományi Kar egyetemi docensének

Bajner Máriának, az Illyés Gyula Főiskolai Kar főiskolai tanárának

Dr. Barthó Lorándnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának

Dr. Figler Máriának, az Egészségtudományi Kar egyetemi tanárának

Hegyi Csabának, a Művészeti Kar egyetemi tanársegédjének

Dr. Kaposi Zoltánnak, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docensének

Katits Etelkának, a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi docensének

Dr. Kelemen Jánosnak, az Egészségtudományi Kar tanszékvezető főiskolai tanárnak

Dr. Oroszi Sándornak, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar egyetemi tanárának

Dr. Vígh Árpádnak, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanácsa javaslata alapján az Egyetem vezetése Pannonpower Tudományos Ösztöndíjat adományozott

Dr. Német Bélának, a Természettudományi Kar egyetemi docensének

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanácsa javaslata alapján az Egyetem vezetése E.ON Gazdasági Publikációs Díjat adományozott

Dr. Vörös Józsefnek, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanácsa javaslata alapján az Egyetem vezetése E.ON Műszaki Publikációs Díjat adományozott

Dr. Jancskárné Anweiler Ildikónak, a Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai docensének.

A Pécsi Tudományegyetemen a 2008-2009-es tanév kezdetére készült el a Pollack Mihály Műszaki Kar új épületegyüttese, melynek ünnepélyes átadása az ünnepi szenátusi ülés keretében történt meg. 

Elsőként dr. Gábriel Róbert rektor adott át kitüntetéseket a rekonstrukcióban élen járók részére. A Pécsi Tudományegyetem vezetése az Egyetem díszes alapító Okiratának hiteles mását, valamint a Pécsi Tudományegyetem címerével ellátott arany kitűzőt adományozta Cseresznyés Lászlónak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium beruházási főosztályvezetőjének.

A Pollack Mihály Műszaki Kar javaslata alapján a Pécsi Tudományegyetem érdekében kifejtett lelkiismeretes munkájáért Rektori Dicséretben részesült dr. Bachmann Bálint a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi docense, dr. ifj. Kistelegdi Istvánnak a Pollack Mihály Műszaki Kar egyetemi adjunktusa, Kvasznica Zoltán a Pollack Mihály Műszaki Kar dékáni hivatalvezetője és Strasser Tibor a Pécsi Tudományegyetem műszaki igazgatóhelyettese.

A Pollack Mihály Műszaki Kar vezetésének javaslata alapján a kari rekonstrukciós munkákban végzett kiemelkedő tevékenysége alapján a Pollack Mihály Emlékérem Arany fokozatát adományozta dr. Hutter Ákosnak, a Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék egyetemi adjunktusának, dr. Rohoska Csabának, a Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék egyetemi adjunktusának, Bőhm Tibornak, a Strabag Zrt. területi igazgatójának és Hausznek Józsefnek, a Strabag Zrt. főépítésvezetőjének.

A Pollack Mihály Műszaki Kar vezetése a kari rekonstrukciós munkákban végzett kiemelkedő tevékenysége elismerésül dékáni dicséretet adományozott Sztranyák Ferenc létesítményfelelősnek, Armbruszt Ferenc informatikai vezetőnek, Csata Ildikó projektvezetőnek, Vilyevácz József főosztályvezetőnek, Takács Zsolt műszaki ellenőrnek, Tutervai Mátyás ügyvezetőnek és Szován Géza statikus tervező mérnöknek.

Szili Katalin és Mecsi József - Fotó: Aknai P.

A megújult épületegyüttes szimbolikus átadásán dr. Gábriel Róbert rektor, dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke és Mecsi József dékán vágta át a szalagot.

Címkék: pécsiÜnnepiszenátusiüléstudományegyetemen